Statistikk for Venstres studieforbund

Studieforbundenes kursaktivitet i 2023

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

30 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 1 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 29 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 4 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 21 måneder.

Antall kurs

348 (48 %)

1 073

Deltakere

1 977 (44 %)

6 434

Timer

5 360 (70 %)

13 035

Varighet pr. kurs

0 (0 %)

8 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

149 (59 %)

403

EmneKurs

Politisk skolering

403

Lange kurs (over 7 dager)

199 (42 %)

670

EmneKurs

Politisk skolering

670

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Det ble brukt 2,2 millioner kroner av statstilskuddet i 2023.

Statstilskudd

2 155 550 kr

Kurstilskudd

1 705 550(79 %)

Drift og administrasjon

450 000(21 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

OrganisasjonTimer

Venstre

Unge Venstre

Venstrekvinnelaget

11 971

902

162

Organisasjoner

1 (25 %)

3

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest menn (55 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 5 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 11 kurs (1 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

1 977 (44 %)

6 434

Kvinner

2 893(45 %)

Menn

3 541(55 %)

EmneDeltakere

Politisk skolering

6 434

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Politisk skolering

546

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele landet. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Viken.

I forhold til folketallet i de ulike fylkene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Møre og Romsdal og færrest kurs pr. innbygger i Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku.

Det ble ikke rapportert kurs i 217 kommuner.

FylkeKurs

Viken

Vestland

Vestfold og Telemark

Oslo

Møre og Romsdal

Rogaland

Nordland - Nordlánnda

Innlandet

Trøndelag - Trööndelage

Agder

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

177

170

145

105

99

96

75

68

66

55

12

140

Kommuner med kurs

39 %

140 av totalt 357

KommuneKurs

Oslo

Stavanger

Bergen

Horten

Bodø

Tønsberg

Bærum

Stryn

105

57

54

51

44

33

32

30