Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i studieforbund som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

13 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 3 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 45 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 4 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 25 måneder.

Antall kurs

3 050 (9 %)

36 483

Deltakere

43 529 (14 %)

365 199

Timer

74 695 (8 %)

998 237

Varighet pr. kurs

0,5 (3 %)

17,5 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

1 160 (10 %)

12 826

EmneKurs

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Kristendom

Andre organisasjons- og ledelsesfag

Helse og omsorg

2 071

1 166

1 026

1 012

Lange kurs (over 7 dager)

1 890 (9 %)

23 657

EmneKurs

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Kristendom

Musikk

3 784

3 362

2 578

1 909

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Studieforbundene brukte 177,4 millioner kroner av statstilskuddet i 2023.

Statstilskudd

177 418 238 kr

Kurstilskudd

112 685 824(64 %)

Tilrettelegging

30 171 674(17 %)

Drift og administrasjon

34 560 740(19 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Musikkens studieforbund

Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet Funkis

Kristelig studieforbund

Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundet Solidaritet

Idrettens studieforbund

Senterpartiets studieforbund

Venstres studieforbund

Samisk studieforbund

300 309

216 935

143 122

137 692

77 620

48 927

40 756

16 620

13 035

3 222

Organisasjoner

9 (3 %)

311

OrganisasjonKurs

Norges Husflidslag

Norges Korforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Kennel Klub

LHL

Norges Fotballforbund

Den norske kirke

Norges Blindeforbund

3 088

2 202

1 794

1 586

1 507

1 331

1 295

1 273

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (61 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 7 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 1 190 kurs (3 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

43 529 (14 %)

365 199

Kvinner

221 121(61 %)

Menn

144 078(39 %)

EmneDeltakere

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Kristendom

66 765

40 622

36 766

36 065

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Kristendom

Andre humanistiske fag

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre organisasjons- og ledelsesfag

22 019

13 543

13 178

4 826

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele landet. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Viken.

I forhold til folketallet i de ulike fylkene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Innlandet og færrest kurs pr. innbygger i Oslo.

Det ble ikke rapportert kurs i Herøy (Nordland), Leka, Modalen, Måsøy, Nissedal, Solund, Utsira eller Værøy kommune.

FylkeKurs

Viken

Vestland

Innlandet

Trøndelag - Trööndelage

Oslo

Vestfold og Telemark

Rogaland

Agder

Nordland - Nordlánnda

Møre og Romsdal

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

7 638

4 215

3 723

3 642

3 470

3 049

2 965

2 550

1 798

1 789

1 621

349

Kommuner med kurs

98 %

349 av totalt 357

KommuneKurs

Oslo

Bergen

Trondheim - Tråante

Stavanger

Kristiansand

Lillestrøm

Lillehammer

Bærum

3 470

1 779

1 343

897

847

715

589

572