Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i Troms som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

13 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 3 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 40 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 4 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 23 måneder.

Antall kurs

30 (3 %)

1 069

Deltakere

579 (6 %)

10 332

Timer

1 010 (4 %)

29 857

Varighet pr. kurs

0 (0 %)

20 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

25 (7 %)

391

EmneKurs

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Tekstil

Førstehjelp

Husdyrhold

67

51

40

40

Lange kurs (over 7 dager)

5 (1 %)

678

EmneKurs

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Musikk

Tekstil

147

97

82

80

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Studieforbundene brukte 83 tusen kroner av statstilskuddet i 2023.

Statstilskudd

83 330 kr

Kurstilskudd

83 330(100 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Musikkens studieforbund

Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundet Funkis

Kristelig studieforbund

Idrettens studieforbund

Samisk studieforbund

Senterpartiets studieforbund

Venstres studieforbund

12 016

6 670

4 732

3 280

1 272

950

446

359

134

Organisasjoner

9 (10 %)

81

OrganisasjonKurs

Norges Husflidslag

LHL

Norske Redningshunder

Norges Korforbund

Norsk Kennel Klub

Norsk sangerforum

Norges Fotballforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund

168

81

71

70

54

52

51

46

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (62 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 7 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 16 kurs (1 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

579 (6 %)

10 332

Kvinner

6 375(62 %)

Menn

3 957(38 %)

EmneDeltakere

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Tekstil

2 476

1 014

864

814

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Andre humanistiske fag

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Kristendom

Andre organisasjons- og ledelsesfag

339

247

150

124

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele fylket. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Tromsø.

I forhold til folketallet i de ulike kommunene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono og færrest kurs pr. innbygger i Karlsøy.

KommuneKurs

Tromsø

Harstad - Hárstták

Målselv

Senja

Dielddanuorri - Tjeldsund

Nordreisa - Ráisa - Raisi

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono

Sørreisa

Bardu

Balsfjord

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono

Svalbard

Gratangen

Loabák - Lavangen

Skjervøy

341

149

118

101

44

40

36

33

30

27

27

23

18

16

15

22

Kommuner med kurs

100 %

22 av totalt 22