Statistikk for Senterpartiets Studieforbund

Studieforbundenes kursaktivitet i 2023

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

29 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 1 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 64 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 5 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 22 måneder.

Antall kurs

466 (70 %)

1 130

Deltakere

2 947 (69 %)

7 219

Timer

5 574 (50 %)

16 620

Varighet pr. kurs

2 (15 %)

11 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

228 (181 %)

354

EmneKurs

Politisk skolering

354

Lange kurs (over 7 dager)

238 (44 %)

776

EmneKurs

Politisk skolering

776

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Det ble brukt 2,7 millioner kroner av statstilskuddet i 2023.

Statstilskudd

2 712 386 kr

Kurstilskudd

2 244 530(83 %)

Drift og administrasjon

467 856(17 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

OrganisasjonTimer

Senterpartiet

Senterungdommen

Senterkvinnene

Senterpartiets studieforbund

16 382

123

110

5

Organisasjoner

3 (300 %)

4

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest menn (55 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 5 deltakere. Dette er 1 færre siden året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 7 kurs (1 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

2 947 (69 %)

7 219

Kvinner

3 218(45 %)

Menn

4 001(55 %)

EmneDeltakere

Politisk skolering

7 219

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Politisk skolering

64

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele landet. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Innlandet.

I forhold til folketallet i de ulike fylkene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Innlandet og færrest kurs pr. innbygger i Oslo.

Det ble ikke rapportert kurs i 115 kommuner.

FylkeKurs

Innlandet

Vestland

Viken

Rogaland

Trøndelag - Trööndelage

Nordland - Nordlánnda

Vestfold og Telemark

Møre og Romsdal

Agder

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

Oslo

201

191

159

111

103

92

85

85

57

34

12

242

Kommuner med kurs

68 %

242 av totalt 357

KommuneKurs

Sveio

Østre Toten

Lillehammer

Notodden

Vik

Bodø

Ullensaker

Bjørnafjorden

33

31

30

26

21

19

19

18