Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i Finnmark som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

13 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 3 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 22 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 3 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 22 måneder.

Antall kurs

92 (19 %)

575

Deltakere

721 (17 %)

4 980

Timer

1 533 (12 %)

14 235

Varighet pr. kurs

0 (0 %)

16 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

17 (8 %)

230

EmneKurs

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre organisasjons- og ledelsesfag

Husdyrhold

Førstehjelp

39

34

32

27

Lange kurs (over 7 dager)

75 (28 %)

345

EmneKurs

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Tekstil

Husdyrhold

74

60

25

24

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Musikkens studieforbund

Samisk studieforbund

Studieforbundet Funkis

Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundet kultur og tradisjon

Idrettens studieforbund

Kristelig studieforbund

Senterpartiets studieforbund

Venstres studieforbund

3 838

2 753

2 263

2 251

1 573

939

470

84

65

Organisasjoner

3 (5 %)

52

OrganisasjonKurs

Norges Husflidslag

Norsk Kennel Klub

Norsk sangerforum

Norges Fotballforbund

LHL

Samisk studieforbund

Norske Redningshunder

Hørselshemmedes Landsforbund

56

56

50

38

37

34

30

25

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (70 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 6 deltakere. Dette er 1 færre siden året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 22 kurs (4 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

721 (17 %)

4 980

Kvinner

3 462(70 %)

Menn

1 518(30 %)

EmneDeltakere

Sang, vokalmusikk og kor

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Helse og omsorg

Husdyrhold

995

544

523

371

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Kristendom

Andre humanistiske fag

Andre organisasjons- og ledelsesfag

157

139

116

89

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele fylket. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Alta.

I forhold til folketallet i de ulike kommunene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Gamvik og færrest kurs pr. innbygger i Båtsfjord.

Det ble ikke rapportert kurs i Måsøy kommune.

KommuneKurs

Alta

Sør-Varanger

Hammerfest - Hámmerfeasta

Vadsø

Porsanger - Porsángu - Porsanki

Guovdageaidnu - Kautokeino

Nordkapp

Deatnu - Tana

Gamvik

Vardø

Loppa

Kárášjohka - Karasjok

Båtsfjord

Lebesby

Hasvik

143

120

91

62

38

19

18

18

14

11

11

9

5

5

4

17

Kommuner med kurs

94 %

17 av totalt 18