Statistikk for Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundenes kursaktivitet i 2023

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

10 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 2 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 8 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 1 måned.
Det aller lengste kurset varte i over 16 måneder.

Antall kurs

144 (4 %)

4 007

Deltakere

7 (0 %)

34 052

Timer

2 080 (3 %)

77 620

Varighet pr. kurs

1 (6 %)

15 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

210 (12 %)

1 981

EmneKurs

Husdyrhold

Førstehjelp

Jakt

Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner

770

466

208

160

Lange kurs (over 7 dager)

66 (3 %)

2 026

EmneKurs

Husdyrhold

Jakt

Førstehjelp

Jordbruk

818

613

294

69

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Det ble brukt 9,9 millioner kroner av statstilskuddet i 2023.

Statstilskudd

9 887 972 kr

Kurstilskudd

7 762 050(78 %)

Tilrettelegging

20 800(0 %)

Drift og administrasjon

2 105 122(21 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

OrganisasjonTimer

Norsk Kennel Klub

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norske Redningshunder

4H Norge

Norges Speiderforbund

Norges Sopp- og Nyttevekstforbund

Norges Birøkterlag

Den Norske Turistforening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Botanisk Forening

22 460

21 263

21 196

2 792

2 136

1 597

1 451

1 419

790

632

Organisasjoner

4 (22 %)

22

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (56 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 6 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 6 kurs (0 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

7 (0 %)

34 052

Kvinner

19 185(56 %)

Menn

14 867(44 %)

EmneDeltakere

Jakt

Husdyrhold

Førstehjelp

Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner

11 736

10 437

4 209

1 892

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Jakt

Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner

Friluftslivsfag

Ballidrett (fotball, håndball, o.l.)

3 008

1 037

398

286

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele landet. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Viken.

I forhold til folketallet i de ulike fylkene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Innlandet og færrest kurs pr. innbygger i Oslo.

Det ble ikke rapportert kurs i 60 kommuner.

FylkeKurs

Viken

Innlandet

Vestland

Trøndelag - Trööndelage

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

Rogaland

Agder

Vestfold og Telemark

Nordland - Nordlánnda

Oslo

Møre og Romsdal

871

543

423

399

322

317

286

270

206

190

172

297

Kommuner med kurs

83 %

297 av totalt 357

KommuneKurs

Oslo

Bergen

Trondheim - Tråante

Kristiansand

Sandnes

Gjøvik

Sandefjord

Ringerike

190

135

106

91

86

64

63

61