Statistikk for Idrettens Studieforbund

Studieforbundenes kursaktivitet i 2023

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

38 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 1 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 2 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 0 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 22 måneder.

Antall kurs

157 (4 %)

3 376

Deltakere

1 187 (3 %)

46 248

Timer

563 (1 %)

40 756

Varighet pr. kurs

2 (22 %)

11 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

205 (7 %)

2 647

EmneKurs

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre organisasjons- og ledelsesfag

1 985

662

Lange kurs (over 7 dager)

48 (7 %)

729

EmneKurs

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre organisasjons- og ledelsesfag

715

14

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Det ble brukt 6,4 millioner kroner av statstilskuddet i 2023.

Statstilskudd

6 434 409 kr

Kurstilskudd

4 483 160(70 %)

Drift og administrasjon

1 951 249(30 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

OrganisasjonTimer

Norges Fotballforbund

Idrettens studieforbund

Norges Håndballforbund

Norges Svømmeforbund

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Norges Skiforbund

Norges Volleyballforbund

Norges Orienteringsforbund

Norges Skytterforbund

Norges Bandyforbund

17 216

6 313

3 593

2 123

1 477

906

885

884

527

504

Organisasjoner

0 (0 %)

49

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest menn (60 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 11 deltakere. Dette er 1 flere siden året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. Ingen kurs fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

1 187 (3 %)

46 248

Kvinner

18 336(40 %)

Menn

27 912(60 %)

EmneDeltakere

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre organisasjons- og ledelsesfag

35 450

10 798

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre organisasjons- og ledelsesfag

12 727

3 287

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele landet. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Viken.

I forhold til folketallet i de ulike fylkene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku og færrest kurs pr. innbygger i Viken.

Det ble ikke rapportert kurs i 97 kommuner.

FylkeKurs

Viken

Oslo

Vestland

Trøndelag - Trööndelage

Rogaland

Vestfold og Telemark

Innlandet

Agder

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

Møre og Romsdal

Nordland - Nordlánnda

673

527

386

349

288

241

212

200

183

178

138

260

Kommuner med kurs

73 %

260 av totalt 357

KommuneKurs

Oslo

Bergen

Trondheim - Tråante

Stavanger

Kristiansand

Lillestrøm

Drammen

Bærum

527

216

178

107

107

93

70

62