Statistikk for Studieforbundet Solidaritet

Studieforbundenes kursaktivitet i 2023

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

1 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 12 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 61 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 5 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 18 måneder.

Antall kurs

44 (12 %)

327

Deltakere

4 (0 %)

2 198

Timer

5 347 (10 %)

48 927

Varighet pr. kurs

0 (0 %)

63 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

34 (89 %)

72

EmneKurs

Pedagogikk og undervisning

Helseopplysning/kosthold

Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag

Andre tros- og livssynsfag

25

25

9

3

Lange kurs (over 7 dager)

78 (23 %)

255

EmneKurs

Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag

Sosialpolitiske emner og rettigheter

Hagebruk, plantekultur og plantevern

Husdyrhold

57

30

16

15

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Det ble brukt 11 millioner kroner av statstilskuddet i 2023.

Statstilskudd

11 000 149 kr

Kurstilskudd

4 801 347(44 %)

Tilrettelegging

4 161 152(38 %)

Drift og administrasjon

2 037 650(19 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

OrganisasjonTimer

Camphill Norge

Biologisk dynamisk forening Norge

Studieforbundet Solidaritet

Norsk økosamfunns forening

Norsk Seterkultur

Norsk gardsost

Foreningen for livsveiledning og selvutvikling (FLS)

Rettspolitisk forening

Indian Rythms

Norsk Permakulturforening

25 897

11 657

2 760

2 557

1 293

1 000

849

716

520

471

Organisasjoner

0 (0 %)

16

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (66 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 5 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 29 kurs (9 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

4 (0 %)

2 198

Kvinner

1 445(66 %)

Menn

753(34 %)

EmneDeltakere

Pedagogikk og undervisning

Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag

Sosialpolitiske emner og rettigheter

Helseopplysning/kosthold

414

382

219

166

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag

Andre tros- og livssynsfag

Dans

Pedagogikk og undervisning

42

24

18

13

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele landet. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Innlandet.

I forhold til folketallet i de ulike fylkene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Innlandet og færrest kurs pr. innbygger i Vestland.

Det ble ikke rapportert kurs i 327 kommuner.

FylkeKurs

Innlandet

Vestfold og Telemark

Trøndelag - Trööndelage

Viken

Rogaland

Oslo

Agder

Vestland

68

65

56

43

40

37

11

7

30

Kommuner med kurs

8 %

30 av totalt 357

KommuneKurs

Stange

Sandefjord

Oslo

Ørland

Vindafjord

Ringerike

Larvik

Steinkjer

61

38

37

28

24

20

17

14