Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i Vestland som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

11 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 4 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 71 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 4 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 16 måneder.

Antall kurs

524 (14 %)

4 215

Deltakere

5 522 (15 %)

42 818

Timer

15 049 (16 %)

108 919

Varighet pr. kurs

0 (0 %)

18 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

145 (13 %)

1 287

EmneKurs

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Politisk skolering

Sosialpolitiske emner og rettigheter

Andre organisasjons- og ledelsesfag

217

138

129

98

Lange kurs (over 7 dager)

379 (15 %)

2 928

EmneKurs

Sang, vokalmusikk og kor

Kristendom

Helse og omsorg

Musikk

593

400

370

269

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Studieforbundene brukte 13,9 millioner kroner av statstilskuddet i Vestland i 2023.

Statstilskudd

13 899 841 kr

Kurstilskudd

11 742 350(84 %)

Tilrettelegging

2 157 491(16 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Musikkens studieforbund

Studieforbundet kultur og tradisjon

Kristelig studieforbund

Studieforbundet Funkis

Studieforbundet natur og miljø

Idrettens studieforbund

Senterpartiets studieforbund

Venstres studieforbund

Studieforbundet Solidaritet

40 359

19 432

15 894

14 664

9 358

4 563

2 316

2 124

209

Organisasjoner

1 (1 %)

144

OrganisasjonKurs

Norges Korforbund

Norges Blindeforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norges Husflidslag

Senterpartiet

Den norske kirke

Pinsebevegelsen

Norges Fotballforbund

408

252

224

221

190

189

182

174

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (59 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 7 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 215 kurs (5 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

5 522 (15 %)

42 818

Kvinner

25 430(59 %)

Menn

17 388(41 %)

EmneDeltakere

Sang, vokalmusikk og kor

Kristendom

Helse og omsorg

Instruktør-, trener- og lederutdanning

9 603

5 754

4 155

4 120

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Kristendom

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre humanistiske fag

Andre organisasjons- og ledelsesfag

4 063

1 736

1 276

692

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele fylket. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Bergen.

I forhold til folketallet i de ulike kommunene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Eidfjord og færrest kurs pr. innbygger i Austrheim.

Det ble ikke rapportert kurs i Modalen eller Solund kommune.

KommuneKurs

Bergen

Askøy

Alver

Kvam

Øygarden

Stord

Bjørnafjorden

Sunnfjord

Sogndal

Voss

Kvinnherad

Kinn

Stad

Luster

Stryn

1 779

340

213

177

159

140

134

116

111

95

81

78

77

76

55

41

Kommuner med kurs

95 %

41 av totalt 43