Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i Innlandet som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

15 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 3 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 22 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 3 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 22 måneder.

Antall kurs

232 (7 %)

3 723

Deltakere

5 282 (18 %)

34 776

Timer

4 274 (5 %)

94 037

Varighet pr. kurs

1 (6 %)

15 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

91 (6 %)

1 656

EmneKurs

Kristendom

Husdyrhold

Helse og omsorg

Instruktør-, trener- og lederutdanning

241

190

169

158

Lange kurs (over 7 dager)

141 (7 %)

2 067

EmneKurs

Helse og omsorg

Sang, vokalmusikk og kor

Tekstil

Husdyrhold

355

311

262

143

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Studieforbundene brukte 13,2 millioner kroner av statstilskuddet i Innlandet i 2023.

Statstilskudd

13 162 015 kr

Kurstilskudd

10 611 915(81 %)

Tilrettelegging

2 550 100(19 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Studieforbundet kultur og tradisjon

Musikkens studieforbund

Studieforbundet Funkis

Kristelig studieforbund

Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundet Solidaritet

Idrettens studieforbund

Senterpartiets studieforbund

Venstres studieforbund

23 555

21 275

11 730

11 467

10 234

9 832

2 954

2 265

726

Organisasjoner

3 (2 %)

133

OrganisasjonKurs

Norges Husflidslag

Norsk Kennel Klub

Norsk Revmatikerforbund

Norges Korforbund

Senterpartiet

LHL

Hekta - trosopplæring for ungdom

Norges Blindeforbund

499

324

260

234

195

138

136

125

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (63 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 7 deltakere. Dette er 1 flere siden året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 101 kurs (3 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

5 282 (18 %)

34 776

Kvinner

21 893(63 %)

Menn

12 883(37 %)

EmneDeltakere

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Kristendom

Instruktør-, trener- og lederutdanning

5 919

4 385

2 969

2 272

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Kristendom

Andre humanistiske fag

Idrettsfag

Instruktør-, trener- og lederutdanning

2 008

1 084

696

641

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele fylket. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Lillehammer.

I forhold til folketallet i de ulike kommunene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Engerdal og færrest kurs pr. innbygger i Sør-Odal.

KommuneKurs

Lillehammer

Hamar

Ringsaker

Gjøvik

Elverum

Stange

Gran

Østre Toten

Kongsvinger

Alvdal

Tynset

Øystre Slidre

Øyer

Engerdal

Dovre

589

290

267

239

184

172

170

105

99

98

88

73

71

70

68

46

Kommuner med kurs

100 %

46 av totalt 46