Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i Akershus som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

11 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 3 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 45 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 4 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 17 måneder.

Antall kurs

289 (7 %)

4 181

Deltakere

5 127 (13 %)

44 435

Timer

2 181 (2 %)

110 563

Varighet pr. kurs

1 (5 %)

19 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

67 (5 %)

1 404

EmneKurs

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Sosialpolitiske emner og rettigheter

Helse og omsorg

Tekstil

233

138

130

129

Lange kurs (over 7 dager)

222 (9 %)

2 777

EmneKurs

Helse og omsorg

Sang, vokalmusikk og kor

Tekstil

Kristendom

365

343

332

257

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Studieforbundet kultur og tradisjon

Musikkens studieforbund

Studieforbundet Funkis

Kristelig studieforbund

Studieforbundet natur og miljø

Idrettens studieforbund

Venstres studieforbund

Senterpartiets studieforbund

Studieforbundet Solidaritet

35 243

28 092

21 369

12 891

6 230

4 452

1 357

888

42

Organisasjoner

9 (6 %)

162

OrganisasjonKurs

Norges Husflidslag

Den norske kirke

Norges Blindeforbund

LHL

Norsk Kennel Klub

Norsk Revmatikerforbund

Norges Korforbund

Human-Etisk forbund

616

311

277

214

200

182

162

145

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (63 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 7 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 104 kurs (2 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

5 127 (13 %)

44 435

Kvinner

28 202(63 %)

Menn

16 233(37 %)

EmneDeltakere

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Kristendom

5 907

5 636

4 909

3 792

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Kristendom

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre humanistiske fag

Teater, revy og drama

2 928

2 068

1 961

645

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele fylket. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Lillestrøm.

I forhold til folketallet i de ulike kommunene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Hurdal og færrest kurs pr. innbygger i Rælingen.

KommuneKurs

Lillestrøm

Bærum

Ullensaker

Asker

Nordre Follo

Hurdal

Nittedal

Lørenskog

Eidsvoll

Ås

Aurskog-Høland

Vestby

Nes

Frogn

Nannestad

715

572

404

368

360

278

228

181

154

128

127

118

115

97

72

21

Kommuner med kurs

100 %

21 av totalt 21