Statistikk for Musikkens studieforbund

Studieforbundenes kursaktivitet i 2023

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

1 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 102 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 120 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 5 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 17 måneder.

Antall kurs

276 (5 %)

5 750

Deltakere

8 183 (11 %)

82 952

Timer

25 493 (9 %)

300 309

Varighet pr. kurs

2,5 (6 %)

46,5 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

6 (2 %)

403

EmneKurs

Musikk

Sang, vokalmusikk og kor

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner

224

100

38

17

Lange kurs (over 7 dager)

270 (5 %)

5 347

EmneKurs

Sang, vokalmusikk og kor

Musikk

Samspill

Folkedans

3 321

1 852

93

53

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Det ble brukt 43,6 millioner kroner av statstilskuddet i 2023.

Statstilskudd

43 597 017 kr

Kurstilskudd

33 264 105(76 %)

Tilrettelegging

1 506 448(3 %)

Drift og administrasjon

8 826 464(20 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

OrganisasjonTimer

Norges Korforbund

BandOrg

Norsk sangerforum

Norsk jazzforum

Norske Trekkspilleres Landsforbund (NTL)

Korpsnett Norge

Norges kirkesangforbund

FolkOrg

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Musikkens studieforbund

103 587

70 347

33 641

13 659

13 162

9 525

8 881

6 765

6 621

6 008

Organisasjoner

1 (3 %)

32

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (59 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 12 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 163 kurs (3 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

8 183 (11 %)

82 952

Kvinner

48 809(59 %)

Menn

34 143(41 %)

EmneDeltakere

Sang, vokalmusikk og kor

Musikk

Folkedans

Instruktør-, trener- og lederutdanning

61 324

19 605

601

487

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Musikk

Sang, vokalmusikk og kor

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Folkedans

2 528

1 110

80

41

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele landet. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Viken.

I forhold til folketallet i de ulike fylkene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Trøndelag - Trööndelage og færrest kurs pr. innbygger i Rogaland.

Det ble ikke rapportert kurs i 58 kommuner.

FylkeKurs

Viken

Vestland

Oslo

Trøndelag - Trööndelage

Innlandet

Vestfold og Telemark

Rogaland

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

Nordland - Nordlánnda

Møre og Romsdal

Agder

1 089

858

848

666

460

375

343

326

275

268

234

299

Kommuner med kurs

84 %

299 av totalt 357

KommuneKurs

Oslo

Bergen

Trondheim - Tråante

Bærum

Stavanger

Kristiansand

Drammen

Tromsø

848

475

345

141

138

109

106

102