Statistikk for Studieforbundet Funkis

Studieforbundenes kursaktivitet i 2023

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

18 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 3 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 29 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 4 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 21 måneder.

Antall kurs

220 (3 %)

7 351

Deltakere

10 632 (18 %)

69 042

Timer

1 881 (1 %)

143 122

Varighet pr. kurs

1 (7 %)

14 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

69 (2 %)

2 759

EmneKurs

Helse og omsorg

Sosialpolitiske emner og rettigheter

Organisasjonskunnskap

Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner

951

475

287

224

Lange kurs (over 7 dager)

289 (7 %)

4 592

EmneKurs

Helse og omsorg

Sosialpolitiske emner og rettigheter

Andre estetiske fag

Organisasjonskunnskap

3 287

282

258

158

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Det ble brukt 49,4 millioner kroner av statstilskuddet i 2023.

Statstilskudd

49 390 611 kr

Kurstilskudd

19 064 229(39 %)

Tilrettelegging

23 281 344(47 %)

Drift og administrasjon

7 045 038(14 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

OrganisasjonTimer

LHL

Norsk Revmatikerforbund

Norges Blindeforbund

Hørselshemmedes Landsforbund

Mental Helse

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges Parkinsonsforbund

Diabetesforbundet

Norges Døveforbund

Autismeforeningen i Norge

46 623

33 403

28 076

5 145

5 034

4 662

2 149

1 989

1 586

1 359

Organisasjoner

1 (1 %)

85

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (72 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 6 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 608 kurs (8 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

10 632 (18 %)

69 042

Kvinner

49 488(72 %)

Menn

19 554(28 %)

EmneDeltakere

Helse og omsorg

Sosialpolitiske emner og rettigheter

Organisasjonskunnskap

historie

39 946

5 959

5 192

4 300

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Helse og omsorg

Sosialpolitiske emner og rettigheter

Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner

Organisasjonskunnskap

931

87

54

44

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele landet. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Viken.

I forhold til folketallet i de ulike fylkene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Nordland - Nordlánnda og færrest kurs pr. innbygger i Rogaland.

Det ble ikke rapportert kurs i 94 kommuner.

FylkeKurs

Viken

Oslo

Trøndelag - Trööndelage

Vestland

Innlandet

Nordland - Nordlánnda

Møre og Romsdal

Agder

Vestfold og Telemark

Rogaland

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

1 641

831

799

798

718

597

503

453

432

306

273

263

Kommuner med kurs

74 %

263 av totalt 357

KommuneKurs

Oslo

Trondheim - Tråante

Bergen

Hurdal

Lillestrøm

Askøy

Evenes - Evenášši

Ullensaker

831

277

263

241

217

215

154

145