Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i Rogaland som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

17 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 3 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 77 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 4 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 24 måneder.

Antall kurs

50 (2 %)

2 965

Deltakere

2 767 (11 %)

28 099

Timer

426 (1 %)

68 395

Varighet pr. kurs

1 (6 %)

15 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

89 (9 %)

927

EmneKurs

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre organisasjons- og ledelsesfag

Førstehjelp

Politisk skolering

186

157

101

72

Lange kurs (over 7 dager)

139 (7 %)

2 038

EmneKurs

Kristendom

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Tekstil

622

265

163

142

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Studieforbundene brukte 8,5 millioner kroner av statstilskuddet i Rogaland i 2023.

Statstilskudd

8 480 593 kr

Kurstilskudd

7 505 432(89 %)

Tilrettelegging

975 161(11 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Kristelig studieforbund

Musikkens studieforbund

Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet Funkis

Studieforbundet natur og miljø

Idrettens studieforbund

Studieforbundet Solidaritet

Senterpartiets studieforbund

Venstres studieforbund

24 588

15 168

11 295

4 932

3 834

3 318

2 520

1 547

1 193

Organisasjoner

3 (3 %)

122

OrganisasjonKurs

Normisjon

Norges Husflidslag

Den norske kirke

Pinsebevegelsen

Norske Redningshunder

Norges Fotballforbund

Senterpartiet

Norges Korforbund

266

243

185

183

149

111

111

104

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (60 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 7 deltakere. Dette er 1 flere siden året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 73 kurs (2 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

2 767 (11 %)

28 099

Kvinner

16 869(60 %)

Menn

11 230(40 %)

EmneDeltakere

Kristendom

Sang, vokalmusikk og kor

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Helse og omsorg

4 936

4 559

3 309

2 248

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Kristendom

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre humanistiske fag

Andre organisasjons- og ledelsesfag

2 288

1 045

1 040

668

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele fylket. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Stavanger.

I forhold til folketallet i de ulike kommunene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Bjerkreim og færrest kurs pr. innbygger i Bokn.

Det ble ikke rapportert kurs i Utsira kommune.

KommuneKurs

Stavanger

Sandnes

Karmøy

Haugesund

Sola

Time

Klepp

Tysvær

Eigersund

Vindafjord

Strand

Gjesdal

Bjerkreim

Randaberg

897

453

248

227

152

143

134

102

90

86

75

72

54

44

42

22

Kommuner med kurs

96 %

22 av totalt 23