Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i Telemark som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

13 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 3 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 8 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 3 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 13 måneder.

Antall kurs

138 (11 %)

1 340

Deltakere

2 065 (19 %)

12 704

Timer

3 610 (12 %)

34 007

Varighet pr. kurs

0 (0 %)

15 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

198 (43 %)

661

EmneKurs

Idrettsfag

Kristendom

Tekstil

Politisk skolering

159

80

57

47

Lange kurs (over 7 dager)

60 (8 %)

679

EmneKurs

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Tekstil

Musikk

104

95

69

59

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Studieforbundet kultur og tradisjon

Musikkens studieforbund

Kristelig studieforbund

Studieforbundet Funkis

Studieforbundet natur og miljø

Idrettens studieforbund

Studieforbundet Solidaritet

Senterpartiets studieforbund

Venstres studieforbund

9 958

9 013

5 705

3 763

2 214

1 322

1 293

463

277

Organisasjoner

2 (2 %)

85

OrganisasjonKurs

Norges Husflidslag

Kristen Idrettskontakt

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norsk Kennel Klub

Senterpartiet

Den norske kirke

Norges Fibromyalgi Forbund

LHL

176

159

63

58

55

50

49

46

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (60 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 7 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 36 kurs (3 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

2 065 (19 %)

12 704

Kvinner

7 668(60 %)

Menn

5 036(40 %)

EmneDeltakere

Sang, vokalmusikk og kor

Kristendom

Helse og omsorg

Idrettsfag

1 991

1 162

1 087

1 055

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Idrettsfag

Kristendom

Andre humanistiske fag

Instruktør-, trener- og lederutdanning

1 034

954

341

295

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele fylket. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Skien.

I forhold til folketallet i de ulike kommunene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Vinje og færrest kurs pr. innbygger i Hjartdal.

Det ble ikke rapportert kurs i Nissedal kommune.

KommuneKurs

Skien

Midt-Telemark

Porsgrunn

Bamble

Vinje

Notodden

Kragerø

Seljord

Kviteseid

Drangedal

Fyresdal

Tinn

Nome

Tokke

Siljan

314

245

136

119

117

108

76

64

38

35

32

23

22

6

3

16

Kommuner med kurs

94 %

16 av totalt 17