Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i Nordland som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

13 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 3 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 29 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 4 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 20 måneder.

Antall kurs

117 (7 %)

1 798

Deltakere

1 576 (11 %)

15 823

Timer

2 589 (6 %)

48 236

Varighet pr. kurs

1 (5 %)

20 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

77 (13 %)

669

EmneKurs

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Sosialpolitiske emner og rettigheter

Førstehjelp

Andre organisasjons- og ledelsesfag

88

85

57

55

Lange kurs (over 7 dager)

40 (4 %)

1 129

EmneKurs

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Politisk skolering

Tekstil

209

185

116

112

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Studieforbundene brukte 6,9 millioner kroner av statstilskuddet i Nordland - Nordlánnda i 2023.

Statstilskudd

6 907 311 kr

Kurstilskudd

5 558 716(80 %)

Tilrettelegging

1 348 595(20 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Studieforbundet Funkis

Musikkens studieforbund

Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet natur og miljø

Kristelig studieforbund

Senterpartiets studieforbund

Idrettens studieforbund

Venstres studieforbund

15 143

12 788

9 511

5 194

1 946

1 515

1 441

699

Organisasjoner

6 (8 %)

82

OrganisasjonKurs

Norsk Revmatikerforbund

Norges Husflidslag

Norges Korforbund

Norges Blindeforbund

LHL

Senterpartiet

Norske Redningshunder

Venstre

188

183

173

157

129

91

85

75

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (65 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 6 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 88 kurs (5 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

1 576 (11 %)

15 823

Kvinner

10 234(65 %)

Menn

5 589(35 %)

EmneDeltakere

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Politisk skolering

3 598

1 888

1 114

926

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Andre humanistiske fag

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Jakt

Andre organisasjons- og ledelsesfag

577

465

215

204

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele fylket. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Bodø.

I forhold til folketallet i de ulike kommunene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Evenes - Evenášši og færrest kurs pr. innbygger i Dønna.

Det ble ikke rapportert kurs i Herøy (Nordland) eller Værøy kommune.

KommuneKurs

Bodø

Narvik

Evenes - Evenášši

Rana

Vefsn

Brønnøy

Fauske - Fuossko

Sortland - Suortá

Øksnes

Alstahaug

Hadsel

Vestvågøy

Sømna

Andøy

367

171

156

137

89

74

74

64

61

60

58

57

54

41

34

39

Kommuner med kurs

95 %

39 av totalt 41