Tillitsvalgte i Vofo

Grunnleggende om studieforbund og frivillig voksenopplæring i Norge.

Innledning - hvorfor (og hvordan) skal tillitsvalgte i Vofo-systemet få opplæring?

Start kurset

1: Organisasjonskunnskap

I denne modulen får du mer kunnskap om Vofo, inkludert samarbeidet med Senteret for et aldersvennlig Norge.