Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i Agder som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

13 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 3 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 36 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 4 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 21 måneder.

Antall kurs

422 (20 %)

2 550

Deltakere

4 847 (24 %)

24 797

Timer

6 226 (13 %)

55 686

Varighet pr. kurs

0 (0 %)

16 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

282 (39 %)

1 013

EmneKurs

Kristendom

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Idrettsfag

Helse og omsorg

230

125

95

87

Lange kurs (over 7 dager)

140 (10 %)

1 537

EmneKurs

Kristendom

Helse og omsorg

Sang, vokalmusikk og kor

Tekstil

381

246

167

114

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Studieforbundene brukte 7,2 millioner kroner av statstilskuddet i Agder i 2023.

Statstilskudd

7 213 446 kr

Kurstilskudd

6 124 732(85 %)

Tilrettelegging

1 088 714(15 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Kristelig studieforbund

Studieforbundet kultur og tradisjon

Musikkens studieforbund

Studieforbundet Funkis

Studieforbundet natur og miljø

Idrettens studieforbund

Senterpartiets studieforbund

Venstres studieforbund

Studieforbundet Solidaritet

16 952

11 303

8 704

7 179

6 509

2 625

1 304

977

134

Organisasjoner

5 (5 %)

116

OrganisasjonKurs

Norges Husflidslag

Normisjon

Pinsebevegelsen

Norsk Revmatikerforbund

LHL

Frikirken

Den norske kirke

Kristen Idrettskontakt

153

133

112

112

110

104

98

95

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (57 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 7 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 39 kurs (2 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

4 847 (24 %)

24 797

Kvinner

14 176(57 %)

Menn

10 621(43 %)

EmneDeltakere

Kristendom

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Instruktør-, trener- og lederutdanning

4 974

3 210

2 986

2 214

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Kristendom

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre humanistiske fag

Idrettsfag

2 188

836

494

395

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele fylket. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Kristiansand.

I forhold til folketallet i de ulike kommunene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Evje og Hornnes og færrest kurs pr. innbygger i Bygland.

KommuneKurs

Kristiansand

Grimstad

Arendal

Lyngdal

Lindesnes

Flekkefjord

Farsund

Lillesand

Risør

Evje og Hornnes

Vennesla

Tvedestrand

Gjerstad

Froland

Vegårshei

847

363

295

162

161

86

85

84

66

62

57

42

32

31

28

25

Kommuner med kurs

100 %

25 av totalt 25