Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i Oslo som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

14 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 3 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 50 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 4 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 25 måneder.

Antall kurs

368 (12 %)

3 470

Deltakere

3 098 (9 %)

39 419

Timer

11 958 (12 %)

115 768

Varighet pr. kurs

1 (6 %)

18 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

53 (5 %)

1 147

EmneKurs

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Helse og omsorg

Andre organisasjons- og ledelsesfag

Andre estetiske fag

354

164

111

94

Lange kurs (over 7 dager)

315 (16 %)

2 323

EmneKurs

Sang, vokalmusikk og kor

Musikk

Kristendom

Helse og omsorg

458

351

270

256

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Studieforbundene brukte 14,8 millioner kroner av statstilskuddet i Oslo i 2023.

Statstilskudd

14 827 808 kr

Kurstilskudd

12 028 157(81 %)

Tilrettelegging

2 799 651(19 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Musikkens studieforbund

Kristelig studieforbund

Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet Funkis

Idrettens studieforbund

Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundet Solidaritet

Venstres studieforbund

Senterpartiets studieforbund

Samisk studieforbund

64 650

15 034

11 160

10 631

7 117

4 309

1 686

1 021

137

23

Organisasjoner

7 (4 %)

195

OrganisasjonKurs

Mental Helse

Norges Korforbund

BandOrg

Pinsebevegelsen

Norges Fotballforbund

Human-Etisk forbund

Idrettens studieforbund

Norges Blindeforbund

327

287

215

183

162

146

104

99

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (56 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 7 deltakere. Dette er 1 færre siden året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 150 kurs (4 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

3 098 (9 %)

39 419

Kvinner

21 986(56 %)

Menn

17 433(44 %)

EmneDeltakere

Sang, vokalmusikk og kor

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Helse og omsorg

Musikk

7 990

7 139

4 155

2 953

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre humanistiske fag

Kristendom

Musikk

2 264

1 776

1 348

648

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell
1

Kommuner med kurs

100 %

1 av totalt 1