Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i Buskerud som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

11 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 3 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 36 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 4 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 22 måneder.

Antall kurs

225 (14 %)

1 848

Deltakere

2 273 (13 %)

19 558

Timer

1 575 (3 %)

49 917

Varighet pr. kurs

0 (0 %)

18 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

101 (16 %)

748

EmneKurs

Kristendom

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner

Førstehjelp

128

85

59

44

Lange kurs (over 7 dager)

124 (13 %)

1 100

EmneKurs

Helse og omsorg

Sang, vokalmusikk og kor

Musikk

Tekstil

159

157

120

84

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Musikkens studieforbund

Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet Funkis

Kristelig studieforbund

Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundet Solidaritet

Idrettens studieforbund

Senterpartiets studieforbund

Venstres studieforbund

12 242

8 682

7 518

7 029

6 206

4 954

1 755

1 029

503

Organisasjoner

8 (8 %)

111

OrganisasjonKurs

Norges Husflidslag

Den norske kirke

KFUK-KFUM Norge

Norsk Kennel Klub

Norges Fotballforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norges Korforbund

Norske Redningshunder

116

111

101

98

72

71

71

70

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (60 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 7 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 48 kurs (3 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

2 273 (13 %)

19 558

Kvinner

11 805(60 %)

Menn

7 753(40 %)

EmneDeltakere

Kristendom

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Instruktør-, trener- og lederutdanning

3 260

2 454

2 103

1 381

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Kristendom

Andre humanistiske fag

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre organisasjons- og ledelsesfag

2 498

931

593

267

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele fylket. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Drammen.

I forhold til folketallet i de ulike kommunene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Krødsherad og færrest kurs pr. innbygger i Sigdal.

KommuneKurs

Drammen

Ringerike

Kongsberg

Lier

Krødsherad

Øvre Eiker

Modum

Hemsedal

Ål

Gol

Nesbyen

Hole

Nore og Uvdal

Rollag

Hol

484

198

186

137

124

123

110

106

75

49

44

41

37

35

34

18

Kommuner med kurs

100 %

18 av totalt 18