Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i Østfold som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

9 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 4 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 51 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 4 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 22 måneder.

Antall kurs

45 (3 %)

1 609

Deltakere

707 (5 %)

15 835

Timer

2 707 (6 %)

46 129

Varighet pr. kurs

2 (11 %)

20 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

23 (5 %)

444

EmneKurs

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Husdyrhold

Andre organisasjons- og ledelsesfag

Kristendom

97

65

44

43

Lange kurs (over 7 dager)

22 (2 %)

1 165

EmneKurs

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk kommunikasjon

Andre helse-, sosial- og idrettsfag

193

120

88

87

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Musikkens studieforbund

Studieforbundet kultur og tradisjon

Kristelig studieforbund

Studieforbundet Funkis

Studieforbundet Solidaritet

Studieforbundet natur og miljø

Idrettens studieforbund

Senterpartiets studieforbund

Venstres studieforbund

12 569

10 618

7 373

5 972

3 173

3 152

1 987

719

566

Organisasjoner

5 (5 %)

108

OrganisasjonKurs

Norsk Kennel Klub

Norges Blindeforbund

Pinsebevegelsen

Norges Husflidslag

LHL

Norges Korforbund

Norsk sangerforum

Human-Etisk forbund

120

119

118

108

68

61

59

57

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (60 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 7 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 140 kurs (9 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

707 (5 %)

15 835

Kvinner

9 502(60 %)

Menn

6 333(40 %)

EmneDeltakere

Sang, vokalmusikk og kor

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Helse og omsorg

Kristendom

3 750

1 534

1 456

1 326

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Kristendom

Andre humanistiske fag

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre organisasjons- og ledelsesfag

804

733

656

212

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele fylket. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Sarpsborg.

I forhold til folketallet i de ulike kommunene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Aremark og færrest kurs pr. innbygger i Hvaler.

KommuneKurs

Sarpsborg

Fredrikstad

Indre Østfold

Moss

Halden

Råde

Rakkestad

Våler (Viken)

Skiptvet

Aremark

Hvaler

Marker

348

317

284

258

207

49

47

26

21

19

17

16

12

Kommuner med kurs

100 %

12 av totalt 12