Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i Vestfold som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

14 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 4 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 64 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 4 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 20 måneder.

Antall kurs

125 (8 %)

1 709

Deltakere

2 559 (18 %)

17 133

Timer

1 139 (2 %)

50 100

Varighet pr. kurs

0,8 (4 %)

18,8 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

39 (8 %)

531

EmneKurs

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Politisk skolering

Kristendom

Andre organisasjons- og ledelsesfag

87

59

49

48

Lange kurs (over 7 dager)

86 (8 %)

1 178

EmneKurs

Helse og omsorg

Sang, vokalmusikk og kor

Tekstil

Kristendom

140

130

126

125

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Studieforbundet kultur og tradisjon

Musikkens studieforbund

Kristelig studieforbund

Studieforbundet Funkis

Studieforbundet Solidaritet

Studieforbundet natur og miljø

Idrettens studieforbund

Venstres studieforbund

Senterpartiets studieforbund

14 908

10 017

8 291

5 804

5 345

2 253

1 516

1 502

465

Organisasjoner

2 (2 %)

100

OrganisasjonKurs

Norges Husflidslag

Den norske kirke

Venstre

Norges Korforbund

Norsk Revmatikerforbund

Human-Etisk forbund

Frilynt Norge

Pinsebevegelsen

157

132

117

88

79

79

77

66

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (61 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 7 deltakere. Dette er 1 flere siden året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 48 kurs (3 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

2 559 (18 %)

17 133

Kvinner

10 409(61 %)

Menn

6 724(39 %)

EmneDeltakere

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Kristendom

2 525

2 017

1 627

1 445

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Andre humanistiske fag

Kristendom

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Teater, revy og drama

1 115

845

522

294

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele fylket. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Sandefjord.

I forhold til folketallet i de ulike kommunene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Sandefjord og færrest kurs pr. innbygger i Færder.

KommuneKurs

Sandefjord

Tønsberg

Larvik

Holmestrand

Horten

Færder

515

442

340

145

144

123

6

Kommuner med kurs

100 %

6 av totalt 6