Tema

Vofo jobber med mange ulike tema! 🚀
B

Bærekraft

Vofo fremmer bærekraftig utvikling både for mennesker og miljøet.

F

Fellestjenester

Vofo tilbyr flere fellestjenester og samordningsoppgaver for å forenkle og kvalitetssikre studieforbundenes arbeid.

L

Læring

Vi bygger kompetanse og bidrar til læringslyst og mestring.

S

Statsbudsjettet

Vofo jobber for at studieforbundene skal få gode rammevilkår over statsbudsjettet.

S

Studieforbund

Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og som består av to eller flere medlemsorganisasjoner.