Bærekraft

Vofo fremmer bærekraftig utvikling både for mennesker og miljøet.
Blomstereng
Foto: andreas kretschmer / Unsplash

Vi jobber for å fremme bærekraftig utvikling i virksomheten til studieforbund. Et ledd i dette er at Vofo må jobbe aktivt med bærekraft og redusere organisasjonens eget klimaavtrykk.

  • Vi skal jevnlig jobbe med å kartlegge organisasjonens virksomhet og ta gode miljøvalg i aktiviteter vi velger, og varer og tjenester vi kjøper inn.
  • Miljø- og bærekraftsarbeid tas jevnlig opp i administrasjonen og rapporteres på til Vofos styre og årsmøte hvert år.
  • Vi involverer studieforbundene og hjelper dem til å styrke bærekraftsarbeidet i sine organisasjoner.

Aktuelt om bærekraft

Fire personer rundt et møtebord
7. mars

Vofo skal bli Miljøfyrtårn-sertifisert

Vofo sitt hovedkontor skal Miljøfyrtårn-sertifiseres, og sekretariatet jobber nå med å utarbeide miljøpolicy og hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere organisasjonens miljøpåvirkning.