Studieforbundenes interesseorganisasjon

Vofo fremmer voksnes læring ved siden av det formelle utdanningssystemet. Vi styrker læring, demokrati og deltakelse i frivillig voksenopplæring.

Aktuelt

Gruppe unge

Korleis nå fram til unge vaksne i utanforskap?

Torsdag 13. juni samlast studieforbund og organisasjonar i Molde for å få eit solid kunnskapsgrunnlag for framtidige tilbod retta mot denne målgruppa.

Bildet er tatt fra medlemssamling i Vofo Oslo 29. mai
29. maiOslo

Vofo Oslo har hatt sin første medlemssamling

Ti medlemsorganisasjoner møttes hos Vofo Oslo i dag i Frivillighetens hus. Det ble et fint samvær og hyggelig både å treffe gamle kjente og se nye ansikter.