Statistikk for Samisk studieforbund / Sámi oahppolávdegoddi (SOL)

Studieforbundenes kursaktivitet i 2023

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

Ingen av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 6 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 17 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 2 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 23 måneder.

Antall kurs

11 (19 %)

47

Deltakere

141 (36 %)

252

Timer

961 (23 %)

3 222

Varighet pr. kurs

1,5 (4 %)

40 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

6 (32 %)

13

EmneKurs

Kunsthåndverk

Andre håndverksfag

Fiske og havbruk

Kostymer, design

6

2

2

1

Lange kurs (over 7 dager)

5 (13 %)

34

EmneKurs

Kostymer, design

Andre håndverksfag

Samisk

Fiske og havbruk

14

10

5

2

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Det ble brukt 1,6 millioner kroner av statstilskuddet i 2023.

Statstilskudd

1 619 830 kr

Kurstilskudd

810 522(50 %)

Tilrettelegging

3 400(0 %)

Drift og administrasjon

805 908(50 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

OrganisasjonTimer

Samisk studieforbund

3 222

Organisasjoner

0 (0 %)

1

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (78 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 4 deltakere. Dette er 2 færre siden året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 17 kurs (36 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

141 (36 %)

252

Kvinner

197(78 %)

Menn

55(22 %)

EmneDeltakere

Kostymer, design

Andre håndverksfag

Samisk

Fiske og havbruk

77

56

39

32

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Andre håndverksfag

Fiske og havbruk

Kostymer, design

Husdyrhold

18

11

7

1

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele landet. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku.

I forhold til folketallet i de ulike fylkene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku og færrest kurs pr. innbygger i Oslo.

Det ble ikke rapportert kurs i 343 kommuner.

FylkeKurs

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

Oslo

46

1

14

Kommuner med kurs

4 %

14 av totalt 357

KommuneKurs

Guovdageaidnu - Kautokeino

Loppa

Sør-Varanger

Tromsø

Alta

Dielddanuorri - Tjeldsund

Senja

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono

16

10

3

2

2

2

2

2