Statistikk for Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundenes kursaktivitet i 2023

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

10 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 6 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 71 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 3 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 24 måneder.

Antall kurs

913 (14 %)

7 347

Deltakere

6 958 (13 %)

62 194

Timer

26 033 (14 %)

216 935

Varighet pr. kurs

1 (5 %)

20 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

348 (22 %)

1 932

EmneKurs

Tekstil

Andre håndverksfag

Tre

Andre humanistiske fag

631

285

175

134

Lange kurs (over 7 dager)

565 (12 %)

5 415

EmneKurs

Tekstil

Andre humanistiske fag

Teater, revy og drama

Folkedans

1 718

927

817

779

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Det ble brukt 27,8 millioner kroner av statstilskuddet i 2023.

Statstilskudd

27 753 606 kr

Kurstilskudd

21 977 339(79 %)

Tilrettelegging

681 969(2 %)

Drift og administrasjon

5 094 298(18 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

OrganisasjonTimer

Norges Husflidslag

Frilynt Norge

Human-Etisk forbund

Noregs Ungdomslag

Seniordans Norge

Norsk Amatørteaterforbund

Forbundet Kysten

Norges Bygdekvinnelag

Nettverk for Regionale Teaterråd

Slekt og Data

70 712

36 848

22 667

19 117

18 965

18 418

5 831

5 820

3 372

1 493

Organisasjoner

4 (13 %)

36

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (75 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 7 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 3 kurs (0 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

6 958 (13 %)

62 194

Kvinner

46 746(75 %)

Menn

15 448(25 %)

EmneDeltakere

Tekstil

Andre humanistiske fag

Folkedans

Teater, revy og drama

14 914

13 543

11 407

7 082

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Andre humanistiske fag

Teater, revy og drama

Dans

Tekstil

13 543

3 200

644

135

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele landet. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Viken.

I forhold til folketallet i de ulike fylkene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Innlandet og færrest kurs pr. innbygger i Oslo.

Det ble ikke rapportert kurs i 51 kommuner.

FylkeKurs

Viken

Trøndelag - Trööndelage

Innlandet

Vestfold og Telemark

Vestland

Rogaland

Oslo

Agder

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

Møre og Romsdal

Nordland - Nordlánnda

1 879

842

831

814

685

466

397

380

364

363

325

306

Kommuner med kurs

86 %

306 av totalt 357

KommuneKurs

Oslo

Trondheim - Tråante

Bergen

Lillestrøm

Nittedal

Larvik

Bærum

Ullensaker

397

291

234

205

160

148

137

128