Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i Møre og Romsdal som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

18 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 2 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 50 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 4 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 22 måneder.

Antall kurs

266 (17 %)

1 789

Deltakere

2 617 (17 %)

18 016

Timer

7 668 (23 %)

41 639

Varighet pr. kurs

0 (0 %)

16 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

95 (18 %)

620

EmneKurs

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Helse og omsorg

Politisk skolering

Andre organisasjons- og ledelsesfag

92

64

64

59

Lange kurs (over 7 dager)

171 (17 %)

1 169

EmneKurs

Helse og omsorg

Sang, vokalmusikk og kor

Politisk skolering

Teater, revy og drama

223

211

120

70

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Studieforbundene brukte 5,5 millioner kroner av statstilskuddet i Møre og Romsdal i 2023.

Statstilskudd

5 468 351 kr

Kurstilskudd

4 661 980(85 %)

Tilrettelegging

806 371(15 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Musikkens studieforbund

Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet Funkis

Kristelig studieforbund

Studieforbundet natur og miljø

Idrettens studieforbund

Senterpartiets studieforbund

Venstres studieforbund

13 188

9 173

8 420

3 464

2 853

1 963

1 464

1 114

Organisasjoner

2 (2 %)

97

OrganisasjonKurs

Norsk Revmatikerforbund

Norges Korforbund

Norges Fotballforbund

Venstre

Senterpartiet

Norges Husflidslag

Mental Helse

LHL

206

164

104

99

85

83

73

73

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (62 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 7 deltakere. Dette er 1 færre siden året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 28 kurs (2 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

2 617 (17 %)

18 016

Kvinner

11 209(62 %)

Menn

6 807(38 %)

EmneDeltakere

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Politisk skolering

3 948

2 375

1 789

1 206

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre humanistiske fag

Andre organisasjons- og ledelsesfag

Teater, revy og drama

557

392

295

286

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele fylket. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Ålesund.

I forhold til folketallet i de ulike kommunene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Smøla og færrest kurs pr. innbygger i Sula.

KommuneKurs

Ålesund

Molde

Ørsta

Kristiansund

Volda

Sunndal

Ulstein

Sykkylven

Vestnes

Giske

Hustadvika

Smøla

Rauma

Herøy (Møre og Romsdal)

Tingvoll

393

244

147

142

84

72

64

63

61

54

53

41

40

37

33

26

Kommuner med kurs

100 %

26 av totalt 26