Statistikk

sin kursaktivitet i for

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i Trøndelag som er godkjent for statstilskudd. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

11 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 3 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 64 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 4 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 24 måneder.

Antall kurs

217 (6 %)

3 642

Deltakere

3 789 (12 %)

36 474

Timer

15 881 (14 %)

130 752

Varighet pr. kurs

0 (0 %)

20 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

82 (8 %)

1 098

EmneKurs

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Kristendom

Andre organisasjons- og ledelsesfag

Husdyrhold

197

129

94

69

Lange kurs (over 7 dager)

135 (6 %)

2 544

EmneKurs

Helse og omsorg

Sang, vokalmusikk og kor

Teater, revy og drama

Musikk

528

422

217

192

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Studieforbundene brukte 19,3 millioner kroner av statstilskuddet i Trøndelag - Trööndelage i 2023.

Statstilskudd

19 251 290 kr

Kurstilskudd

14 187 618(74 %)

Tilrettelegging

5 063 672(26 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

StudieforbundTimer

Musikkens studieforbund

Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet Funkis

Studieforbundet Solidaritet

Studieforbundet natur og miljø

Kristelig studieforbund

Idrettens studieforbund

Senterpartiets studieforbund

Venstres studieforbund

36 393

33 856

20 455

19 739

8 293

5 319

3 854

2 065

779

Organisasjoner

1 (1 %)

144

OrganisasjonKurs

LHL

Norges Korforbund

Norges Husflidslag

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Kennel Klub

Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsorg.

Frilynt Norge

Norges Fotballforbund

337

280

246

245

175

151

135

135

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (60 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 7 deltakere. Dette er like mange som året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 82 kurs (2 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

3 789 (12 %)

36 474

Kvinner

21 901(60 %)

Menn

14 573(40 %)

EmneDeltakere

Sang, vokalmusikk og kor

Helse og omsorg

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Kristendom

7 840

4 594

3 127

2 038

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Kristendom

Andre humanistiske fag

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Andre organisasjons- og ledelsesfag

1 531

1 368

1 096

644

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele fylket. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Trondheim - Tråante.

I forhold til folketallet i de ulike kommunene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Rennebu og færrest kurs pr. innbygger i Hitra.

Det ble ikke rapportert kurs i Leka kommune.

KommuneKurs

Trondheim - Tråante

Steinkjer

Stjørdal

Rennebu

Levanger

Melhus

Røros - Rosse

Namsos - Nåavmesjenjaelmie

Verdal

Ørland

Nærøysund

Orkland

Inderøy

Malvik

Indre Fosen

1 343

213

203

169

164

137

134

129

101

101

101

80

78

65

59

37

Kommuner med kurs

97 %

37 av totalt 38