Statistikk for Kristelig studieforbund

Studieforbundenes kursaktivitet i 2023

Kursaktiviteten

Statistikken viser kursaktivitet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Alle kursene er gjennomført etter kravene i voksenopplæringsloven.

  1. 1 dag

  2. 2-7 dager

  3. 8-30 dager

  4. 1-3 måneder

  5. 3-6 måneder

  6. Over 6 måneder

3 % av kursene ble gjennomført på én dag.
En fjerdedel av kursene varte i mindre enn 4 døgn.

Halvparten av kursene ble gjennomført på under 71 døgn.

En fjerdedel av kursene varte i over 5 måneder.
Det aller lengste kurset varte i over 25 måneder.

Antall kurs

895 (17 %)

6 075

Deltakere

14 157 (35 %)

54 608

Timer

14 020 (11 %)

137 692

Varighet pr. kurs

1 (6 %)

15 timer

Korte kurs (inntil 7 dager)

465 (26 %)

2 262

EmneKurs

Kristendom

Idrettsfag

Andre organisasjons- og ledelsesfag

Helse og omsorg

1 166

476

356

60

Lange kurs (over 7 dager)

430 (13 %)

3 813

EmneKurs

Kristendom

Sang, vokalmusikk og kor

Andre helse-, sosial- og idrettsfag

Andre organisasjons- og ledelsesfag

2 578

439

199

183

Tre personer som samarbeider

Tilskudd og arrangører

Det ble brukt 22,9 millioner kroner av statstilskuddet i 2023.

Statstilskudd

22 866 708 kr

Kurstilskudd

16 572 992(72 %)

Tilrettelegging

516 561(2 %)

Drift og administrasjon

5 777 155(25 %)

Tilskuddene til studieforbund fordeles etter antall kurstimer fra tidligere år. Studieforbundet fordeler statstilskuddet til sine egne organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som holder kurs.

OrganisasjonTimer

Den norske kirke

Pinsebevegelsen

Stiftelsen Ungdom i Oppdrag

Frikirken

Normisjon

Norsk Luthersk Misjonssamband

Kristen Idrettskontakt

KFUK-KFUM Norge

Kristent Interkulturelt Arbeid

Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsorg.

33 962

25 964

9 903

9 267

8 368

6 918

5 586

4 711

4 021

2 340

Organisasjoner

3 (5 %)

63

Om deltakerne

Vi teller deltakere som har vært med på mer enn 75 % av kurset og som er minst 14 år gamle. Dette betyr at mange kurs har hatt flere deltakere enn det som vises i statistikken.

Det var flest kvinner (56 %) blant deltakerne på kurs.

De fleste kursene hadde om lag 6 deltakere. Dette er 1 flere siden året før.

Det må være minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 346 kurs (6 %) fikk dispensasjon fra dette kravet.

Aldersfordeling

Deltakere

14 157 (35 %)

54 608

Kvinner

30 804(56 %)

Menn

23 804(44 %)

EmneDeltakere

Kristendom

Sang, vokalmusikk og kor

Andre organisasjons- og ledelsesfag

Idrettsfag

36 065

5 039

4 279

3 072

Kursemner etter aldersgruppe

EmneDeltakere

Kristendom

Idrettsfag

Andre organisasjons- og ledelsesfag

Sang, vokalmusikk og kor

22 019

2 825

1 526

647

En bil som kjører på en lang vei mot et fjell

Geografi

Studieforbundene har kurs over hele landet. Totalt sett ble det gjennomført flest kurs i Viken.

I forhold til folketallet i de ulike fylkene ble det gjennomført flest kurs pr. innbygger i Agder og færrest kurs pr. innbygger i Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku.

Det ble ikke rapportert kurs i 170 kommuner.

FylkeKurs

Viken

Rogaland

Agder

Vestland

Vestfold og Telemark

Innlandet

Oslo

Trøndelag - Trööndelage

Møre og Romsdal

Nordland - Nordlánnda

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

1 106

998

874

697

622

622

522

362

121

90

61

187

Kommuner med kurs

52 %

187 av totalt 357

KommuneKurs

Oslo

Bergen

Stavanger

Kristiansand

Lillehammer

Grimstad

Sandnes

Midt-Telemark

522

396

358

302

287

282

174

161