Møre og Romsdal

Vofos fylkesutvalg i Møre og Romsdal jobber for samarbeid og bedre rammevilkår for studieforbundene i Møre og Romsdal.
murhus som speiler seg i vannet
Foto: Kristine Urke / Unsplash

Leder: Nils Gunnar Solli, Musikkens studieforbund

Nestleder: Aud Solveig Malmedal, Studieforbundet kultur og tradisjon

Medlemmer:

 • Kjetil Håve, Idrettens studieforbund
 • Leif Inge Grebstad Senterpartiets studieforbund
 • Monica I. Drabløs, AOF
 • Asbjørn Wille, Studieforbundet Livslang Læring
 • Annlaug Stavik, Studieforbundet Funkis
 • Magnar Huseby, Studieforbundet natur og miljø
 • Geir Karlsen, Venstres studieforbund
 • Aase Fjogstad, K-stud

Varamedlemmer:

 • Vegard Rangsæter, Idrettens studieforbund
 • Else Marie Outzen Musikkens studieforbund
 • Trond Fredrik Hoddevik Senterpartiets studieforbund
 • Sindre Nakken, AOF
 • Ingrid Sofie Nygaard, Studieforbundet Livslang Læring
 • Sølvi Hagen, Studieforbundet Funkis
 • Jonny Lyngstad, Studieforbundet kultur og tradisjon
 • Jonny Fostervold, Studieforbundet natur og miljø
 • Ragnhild Helseth, Venstres studieforbund

Utvalet sitt AU: Nils-Gunnar Solli (leiar), Aud Solveig Malmedal (nestleiar) og Ragnar Johansen (Vofo-rådgiver)

Aktuelt fra Møre og Romsdal

Foto av plansje
24. juni

Unge vaksne skal stimulerast til å utvikle eigen mestringsevne og læringslyst

I Møre og Romsdal er Vofo-systemet med studieforbund og organisasjoner engasjert i arbeidet med å tilby kurs og læringsaktiviteter for unge vaksne som opplever å befinne seg i et «utenforskap».

Gruppe unge
7. juni

Korleis nå fram til unge vaksne i utanforskap?

Torsdag 13. juni samlast studieforbund og organisasjonar i Molde for å få eit solid kunnskapsgrunnlag for framtidige tilbod retta mot denne målgruppa.