Fellestjenester

Vofo tilbyr flere fellestjenester og samordningsoppgaver for å forenkle og kvalitetssikre studieforbundenes arbeid.
Hender som knyter et klatretau fast i en klatresele
Foto: Anne Marte Før

Helt siden Vofo ble stiftet i 1932, har det vært en viktig oppgave å ivareta fellesoppgaver for studieforbundene. Samarbeid om innkjøp og tjenester gjør at våre medlemmer sparer penger og får et bedre og mer effektivt kurstilbud.

Staten og fylkeskommunene gir også Vofo samordningsoppgaver, som gjør dialogen og samhandlingen med det offentlige mer effektiv.

Noen viktige fellestjenester vi tilbyr i dag:

  • Samordning og kvalitetssikring av rapportering til det offentlige. Vi har gjort denne oppgaven siden 2012, og det har bl.a. ført til at SSB får raskere tilgang til riktige data om studieforbundenes kursaktivitet.
  • Felles datasystem for saksbehandling. Dette har Vofo tilbudt i flere omganger. I dag tilbyr vi et felles datasystem som er integrert med bl.a. ID-porten og Brønnøysundregistrene for mest mulig effektiv søknad og rapportering. Systemet hjelper studieforbundene å sikre en forsvarlig saksbehandling i tråd med gjeldende lover og regler.
  • Avtale om rett til kopiering av beskyttet materiale. Vofo har forhandlet fram en avtale med Kopinor, som gir studieforbundene rett til å kopiere opphavsrettsbeskyttet materiale til bruk i kursaktiviteten.

Aktuelt om fellestjenester