Vofo Oslo har hatt sin første medlemssamling

Ti medlemsorganisasjoner møttes hos Vofo Oslo i dag i Frivillighetens hus. Det ble et fint samvær og hyggelig både å treffe gamle kjente og se nye ansikter.
Bildet er tatt fra medlemssamling i Vofo Oslo 29. mai
Vofo Oslo medlemssamling 29. mai

Vofo ønsker å legge til rette for gode møtearenaer der vi tar opp ulike temaer, gir innspill og organisasjonene deler kunnskap og erfaringer. Denne gangen hadde vi følgende temaer:

Frivilligkontoret

Som en oppfølgning av Frivillighetsmeldingen, har Kulturetaten nå åpnet et frivilligkontor. Dette vil fungere som et digitalt knutepunkt for generelle henvendelser som bl.a. frivillig aktivitet, info og veiledning om tilskuddsordninger og tilgang til kommunale lokaler. Henvendelsene kan sendes til frivillighet@kul.oslo.kummune.no.

Hovedmålet er å forenkle organiseringen av frivillig arbeid, fremme samarbeid og informasjon i kommunen, samt oppmuntre til mangfold og inkludering ved å fokusere på grupper som sjelden deltar i frivillig arbeid.

Vofo Oslo sitter i referansegruppen for å være med på å utvikle frivilligkontorets fremtid. I den forbindelse hadde vi en innspillsrunde på:

  • Hvordan kan frivilligkontoret bistå med forbedring av info og samarbeid for og med frivillig sektor?
  • Hva ønsker medlemsorganisasjonene at Vofo Oslo som paraplyorg. skal bidra med i dette arbeidet?

Medlemsinnspill:

  • Noen har/har hatt samarbeid med bl.a. enkelte bydeler og kulturetaten og er stort sett fornøyd.
  • Kontaktinfo som er gitt på nettsiden til bydelen, stemte ikke. Virker ikke som hjemmesiden blir oppdatert jevnlig nok. Opplevd vanskelig med å komme i kontakt med riktig person.
  • Det er etterlyst lokaler som egner seg til filmvisning ol.
  • Utlån av utstyr knyttet til Friluftsaktiviteter.

Vofo opplyste om at organisasjoner som holder kurs etter VO-loven, altså med tilskudd fra et studieforbund, har rett til å bruke offentlige undervisningslokaler gratis. Les mer her: Rett til gratis bruk av undervisningslokaler | Voksenopplæringsforbundet (vofo.no)

Oslo kommune vil snart sette i gang revisjon av forskrift om lån av kommunale lokaler til frivillig aktivitet. Vofo Oslo har vært i dialog både med byrådsadmin. og kulturetaten, så vi kommer til å følge opp dette.


Valg og demokratifestival

2024 og 2025 er store valgår samtidig som demokratiet er under press. Vofo Oslo vil høsten 2024 og våren 2025 i samarbeid med medlemsorganisasjonene synliggjøre vår rolle som medbærere av demokratiske verdier.

Groruduka 7.-16. juni

Vofo Oslo er medarrangør for Groruduka. 15 medlemsorganisasjoner har nå meldt inn arrangementer. Les mer Vofo Oslo medarrangør i Groruduka 2024 | Voksenopplæringsforbundet

Vofo vil være til stede for å hilse på våre medlemsorg., ta bilder og synliggjøre arrangementene på Vofos nettside og på Facebook.

Hvis noen er interessert i å ha en stand eller aktiviteter, ta kontakt med xiaowei@vofo.no

Tilbud om kurs og sosiale arenaer for innvandrere og flyktninger

Byråd for sosiale tjeneste ønsker å styrke ytterligere samarbeid om flyktninger på tvers av sektorer, mellom bydelene og mellom organisasjonene.
Oslo VO utarbeider en felles frivillighetsplattform for hele Oslo VO. De har ansatt en frivilligkoordinator ved Oslo VO Rosenhof som skal lede dette arbeidet.

De arrangerer bl.a. Åpen dag for frivillige organisasjoner. Målet er å gi deltakere informasjon om et bredt spekter av aktiviteter som de ulike organisasjonene tilbyr, og ha organisasjon inn i undervisning.

DNT Oslo og Omegn har vært med på opplegget, og har gode erfaring om dette.

Flere organisasjoner kunne også tenke seg å bli med på Åpen dag.

Vofo Oslo har tatt opp igjen dialogen med Oslo VO om mulig samarbeid mellom kommunale voksenopplæring og frivillig voksenopplæring.

Bli kjent

  • Hvordan kan vi spille hverandre gode og dra nytte av hverandres kompetanse og erfaringer?
  • Hvordan kan Vofo Oslo legge til rette for dette?

Organisasjonene er interesserte i å dele og dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskap, og ønsker at Vofo Oslo inviterer til treff med aktuelle temaer og mulighet for dialog og deling.