Rett til gratis bruk av undervisningslokaler

Organisasjoner som holder kurs med tilskudd fra et studieforbund, kan bruke ledige offentlige undervisningslokaler helt gratis.
Klasserom
Gratis lokaler til voksenopplæringUnsplash

Vi får ofte spørsmål om tilgang til offentlige undervisningslokaler for studieforbund. Vi har derfor laget et informasjonsskriv som dere kan benytte overfor skoler, dersom dere får problemer med å få tilgang til lokaler.

Voksenopplæringsloven § 7 slår fast at:

  • Frivillige organisasjoner har rett til å låne offentlige skolelokaler til kursaktiviteten sin. Dette gjelder for alle typer kurs med tilskudd fra et studieforbund. Også organiserte øvinger i et skolekorps eller ungdomslag kan være kursaktivitet. Retten gjelder først når skolensbehov for egen undervisningsvirksomhet er dekket.
  • Skolen kan ikke kreve leie eller andre utgifter. Retten til gratis bruk gjelder alle skoledager fram til klokken 21:00. Utlån utover dette kan avtales ved behov.
  • Skolen kan lage utfyllende regler for utlån. Reglene kan ikke diskriminere ulike organisasjoner eller aktiviteter.
  • Etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand som ved overtakelsen. Organisasjonen som låner lokalene har ansvar for at lærer og deltakere er kjent med regler for bruk av lokaler og utstyr.

Nærmere bestemmelser er gitt i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 14 og forskrift om studieforbund godkjent av Kultur- og likestillingsdepartementet § 16. Mange kommuner har utarbeidet en samlet utlånsplan for bruk av undervisningslokalene på grunnlag av utlysning, søknader og et avtalt låneforhold med den enkelte kursarrangør.

Vi legger også ved skrivet fra Kunnskapsdepartementet som dere sender sammen med skrivet vårt.

To fylker holder på med prøveprosjekter når det gjelder regler for utlån av lokaler, Viken og Vestland. Når disse prosjektene er i havn, vil vi Vofo komme tilbake med mer informasjon.

Ta kontakt hvis du lurer på noe!

Torgeir Toppe

Politisk seniorrådgiver

Brev om rett til gratis bruk av offentlige undervisningslokaler.pdfapplication/pdf, 182KB
Brev fra Kunnskapsdepartementet om gratis undervisningslokaler.pdfapplication/pdf, 90KB