Vofo Oslo medarrangør i Groruduka 2024

Voksenopplæringsforbundet Oslo er i år medarrangør for Groruduka, en kultur- og samfunnsfestival i Bydel Grorud med arrangementer hver dag i uke 24 hvert år. I løpet av denne uka vil det bli arrangert seminarer, debatter, konserter og ulike aktiviteter.
Bildet er tatt fra Groruduka 2023
Bildet Groruduka 2023Foto: Bydel Grorud

Vofo Oslo medarrangør i Groruduka 2024

Voksenopplæringsforbundet Oslo er i år medarrangør for Groruduka, en kultur- og samfunnsfestival i Bydel Grorud med arrangementer hver dag i uke 24 hvert år. I løpet av denne uka vil det bli arrangert seminarer, debatter, konserter og ulike aktiviteter.

Dette er en flott arena for organisasjoner, politiske partier, frivilligheten, lag og foreninger for å presentere sitt arbeid og sine kursaktiviteter for hele bydelens befolkning, men også for hele Oslo.

Inngått en intensjonsavtale

I Hammerborgerklæringen sier Byrådet at områdesatsingene i Oslo er grunnleggende viktig i arbeidet for å skape gode nabolag. De skal bidra til å motvirke utenforskap, styrke nærmiljøene i byens utsatte områder og bidra til tryggere oppvekst.

Formålet med avtalen mellom Bydel Grorud og Voksenopplæringsforbundet Oslo er å samarbeide årlig om Groruduka.

Samarbeidsavtalen støtter tanken bak festivalen, som viser frem det store mangfoldet av kulturelle tilbud som finnes i bydelen og setter tema på dagsorden som er viktige for Groruddølene.

Begge parter har ønske om å bidra til et mangfoldig og inkluderende lokalsamfunn i Bydel Grorud. Hensikten er å styrke frivilligheten og nærmiljøet slik at flere får økt bolyst og tilgang til kunnskap og sosiale møtearenaer.

Hvem deltar i år?

Groruduka 2024 går av stabelen 7.-16. juni, og disse medlemsorganisasjonene, deres lokale lag og foreninger er med på laget:

8.-9. juni

Grorud IL, kamp

Grorud menighet, Fiksefest

Naturvernforbundet Groruddalen, Byttedag på Deichman Nordtvet

10. juni

Groruddalen Senterparti, Nær Folk i Hele Byen (og Landet)

11. juni

Grorud menighet, Babysang ved Vesletjern

JM Norway, Taktskifte - mangfold i det unge kulturlivet

Romsås storband, Sommerkonsert med Romsås storband på Bånkall

Norsk Folkehjelp Oslo Oasen, Stand på Svarttjernparken

Norske redningshunder, Redningshunden

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening, Nyttevekstsafari

Oslo Romsås Speidergruppe, Kanopadling og speideraktiviteter på Svarttjern

12. juni

Mental Helse Oslo, Onsdagstreffen

Grorud menighet, Konsert med Seniorkoret - Gode Minner på Rødtvet Seniorsenter

14. juni

Grorud menighet, Tur med Fredagslunsjen

15. juni

Mental Helse Oslo, Sy-Dilla Romsås, utstilling av prosjekter

Mental Helse Oslo, Mangfoldsgruppe-Åpent hus med Premrudee

LUPE Oslo Viken (Landsforbundet for Utviklingshemmede og pårørende), Stand på Familiefest

Bipolarforeningen, Stand på Ammerudklubben

Norsk Botanisk Forening v. Østlandsavdelingen, Villblomstenes dag

16. juni

SK Grei, Familiedag på Grei

Les også

Statistikk for Oslo | Voksenopplæringsforbundet (vofo.no)