Akershus

Studieforbundene har flere kurs i Akershus enn noe annet fylke, særlig i de mest folkerike kommunene på Romerike og Asker og Bærum.
trebenker langs vann
Foto: Baard Hansen/Unsplash

Studieforbundene får tilskudd fra Akershus fylkeskommune

Tilskuddet til studieforbundene er i henhold til partnerskapsavtalen fylkeskommunen har med Vofo Akershus. Størrelsen på beløpene blir vedtatt av fylkestinget hvert år gjennom vedtak av årsbudsjett og økonomiplan.

For 2024 er tilskuddet på 790 000 kroner.

Vofos fylkesutvalg i Akershus

Akershus var en del av Vofos fylkesutvalg i Viken fram til 2024. Vi jobber nå med å reetablere Vofo i Akershus som et nettverk for studieforbundene og frivillig voksenopplæring i Akershus.

Aktuelt fra Akershus