Uttalelse om Samisk studieforbund

Styret i Voksenopplæringsforbundet er frustrert over saksbehandlingstiden knyttet til klagesaken innsendt av Samisk studieforbund i august 2023.
Samisk flagg
Foto: Thom Reijnders / Unsplash

Styret i Voksenopplæringsforbundet ønsker med dette å uttrykke frustrasjon over saksbehandlingstiden knyttet til klagesaken innsendt av Samisk studieforbund i august 2023. Til tross for at vi nå skriver april 2024, er det med stor beklagelse vi må erkjenne at saken ennå ikke har blitt behandlet av Kunnskapsdepartementet. Etter vår oppfatning er dette ikke i tråd med god forvaltningsskikk.

Forståelsen og respekten vi har for studieforbundets rolle i å fremme og bevare samisk språk og kultur, gjør oss dypt bekymret over de konsekvensene denne forsinkelsen medfører. Det er uakseptabelt at en så viktig institusjon har vært nødt til å redusere sin aktivitet og til og med permittere ansatte som følge av usikkerheten rundt grunnlaget for videre drift.

Kultur- og likestillingsdepartementet har ikke villet drøfte dagens rammebetingelser for Samisk studieforbund før klagesaken er avgjort, til tross for at de overtok det politiske ansvaret for samiske studieforbund for to år siden. Dette har skapt betydelige utfordringer og belastninger på studieforbundet, dets ansatte, og ikke minst de samiske samfunnene de tjener. Dette strider mot vårt felles mål om å fremme frivillig voksenopplæring i Norge, og særlig legge forholdene til rette for de som arbeider for å sikre og utvikle det samiske folk, som urfolk, sitt språk, kultur og samfunnsliv.

Voksenopplæringsforbundet reagerer sterkt på denne sendrektigheten og oppfordrer regjeringen til å prioritere en umiddelbar gjennomgang og beslutning i saken. Det er avgjørende at Samisk studieforbund får klarhet i sin situasjon så raskt som mulig, slik at de kan gjenoppta sin fulle drift og fortsette sitt viktige arbeid uten ytterligere hindringer.


Styret i Voksenopplæringsforbundet