Taktskifte - maktskifte i det unge kulturlivet!

Prosjektet «Taktskifte» er et lederutviklingsprogram som bygger på trygghet, gir inspirasjon og kompetanse slik at unge kan ta skrittet inn i ulike styreverv.
Nettverkskveld
Taktskifte nettverkskveldFoto: Elisa Bates. Gjengitt med tillatelse.

Taktskifte - maktskifte i det unge kulturlivet!

JM Norway er en del av det største internasjonale nettverket for ungdom og musikk. Siden 1970 har organisasjonen jobbet for et inkluderende kulturliv for alle barn og unge gjennom bl.a. en rekke prosjekter, hvor de får mulighet til å medvirke og å være en del av felleskapet.

Prosjektet «Taktskifte» er et lederutviklingsprogram som bygger på trygghet, gir inspirasjon og kompetanse slik at unge kan ta skrittet inn i ulike styreverv. Opplæringen er en viktig del i programmet og er finansiert av VO-midler gjennom Musikkens studieforbund. 

Målgruppe

-Målgruppen vår er unge mellom 16 og 26 år med flerkulturell kompetanse eller andre minoritetserfaringer som er kunst- og kulturinteresserte, men som gjerne har begrenset kjennskap eller nettverk i kulturlivet, forteller Asha Abdullahi, prosjektleder for Taktskifte.

Asha Abdullah
Asha AbdullahiFoto: Sindre Deschington. Gjengitt med tillatelse.

Tanken bak Taktskifte

-Folk med minoritetsbakgrunn er generelt lite representert i styreverv i mange samfunnsområder, det gjelder også kulturlivet og i kulturorganisasjoner. Vi kan ikke ha et samfunn med så store forskjeller, sier Asha.

-Vi jobber i hovedsak for at unge i kulturlivet får den kompetansen de trenger, slik at det ikke er noen grunn til at de ikke kan få komme inn i ulike roller og posisjoner i kulturlivet. De unge blir ofte utelatt fordi de har et manglende sosialt nettverk. Hvordan kan de komme inn, hvis de ikke har et nettverk til å begynne med? Og det er det som er hoveddrivkraften bak prosjektet.

- Vi kan se at politikere og folk som alltid har vært i kunst- og kulturfeltet, starter veldig tidlig. De har alltid hatt dette nettverket.

Rekruttering og oppsøkende arbeid

-Vi rekrutterer ungdommene gjennom bl.a. våre samarbeidspartnere, som Agenda X, Oslo World, Fellesverket, Balansekunst, osv., hvor vi ofte drar på besøk hos dem og snakker med deres målgrupper, forteller Asha. - Vi ser på ungdoms- og fritidsklubber i bydelene i Oslo som viktige arenaer, hvor vi kan komme i tett kontakt med ungdommen og fortelle litt om Taktskifte. Samt gjennom å samle alle prosjektene våre, kan vi dra nytte av hverandres kompetanse og erfaring.

-SoMe er også en viktig kanal for å informere og nå frem til målgruppen. Det er også tidligere deltakere som engasjerer seg i å dele erfaringer og verne om de nye deltakerne, der de er.

-Det oppsøkende arbeidet vårt er helt vesentlig, fordi mange i denne målgruppen har veldig lite kjennskap til at slike tilbud eksisterer, tror ikke at de egner seg til et styreverv eller tør å bruke stemmen sin.

-Vi jobber derfor for å få dem ute i ulike organisasjoner, slik at de kan utforske og få seg litt praktisk erfaring knyttet til styrearbeid og organisasjonsliv generelt, og kanskje mulighet for en plass i arbeidslivet.

Tematisert samling

-Dette er jo et kurs. Vi driver med organisasjonsopplæring. Det vi ofte gjør er å invitere folk med mangfoldskompetanse og erfaring innenfor kultursektoren og organisasjonslivet. De holder deretter foredrag/ workshop som skal motivere og inspirere ungdommene, og kan gi dem støtte og kunnskap om tematikken.

-Kursene er temabaserte og følger hverandre i en rekkefølge. Det er den samme gruppen som er med fra start til slutt. Deltakere får også mulighet til å utvikle seg til å bli kursledere. Målet er at de får brukt den kompetansen som de har fått gjennom kursene og kan ta det i bruk når de har behov for det, avslutter hun.

Les også:

Asha Abdullahi har skrevet en kronikk i VG –«Hvorfor mangfoldet i kultursektoren uteblir»