Omgjør tilbakebetalingskravet mot Samisk studieforbund

Kunnskapsdepartementet har behandlet klagesaken til Samisk studieforbund. Kultur- og likestillingsministeren vil ha dialog om grunnlaget for videre drift.
Kunnskapsdepartementets lokaler i Centralbanken i Oslo
Foto: Erlend Bjørtvedt (CC-BY-SA)

Noen få dager etter at stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) stilte spørsmål i Stortinget om rammebetingelsene for Samisk studieforbund, kom vedtaket fra Kunnskapsdepartementet.

– Departementet reduserer direktoratets krav om tilbakebetaling av tilskuddsmidler med 394 599 kroner, skriver avdelingsdirektør Therese Sofie Aasen i Kunnskapsdepartementet. Studieforbundet skal etter dette
betale 305 833 kroner tilbake til staten.

Staten mener fortsatt at Samisk studieforbund har brukt både opplærings- og tilretteleggingstilskudd i strid med regelverket fra 2020. Studieforbundet får likevel medhold i påstanden om at reaksjonen fra direktoratet var uforholdsmessig.

– Vedtaket fra departementet er en tydelig beskjed til HK-dir om at de må endre praksis knyttet til tilbakebetalingskrav, sier generalsekretær Stian Juell i Vofo. – Direktoratet kan ikke uten videre kreve tilbake penger som allerede er brukt på kursaktivitet som ble gjennomført for mange år siden, uten å vurdere hvilke konsekvenser reaksjonen kan ha for det enkelte studieforbundet.

Økonomiregelverket i staten er tydelig på at hensikten med en reaksjon ikke kan være å straffe tilskuddsmottakeren og at reaksjonen må være forholdsmessig. Små studieforbund, som Samisk studieforbund, blir spesielt sårbare for økonomiske reaksjoner.

Portrett av Tage Pettersen
Tage Pettersen stilte spørsmål i Stortinget om hvorfor regjeringen ikke sikret at Samisk studieforbund fikk avklart rammebetingelsene for kursvirksomheten sin.Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Støtte fra Stortinget

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) i familie- og kulturkomiteen på Stortinget har reagert på hvordan Samisk studieforbund ble behandlet i forvaltningen. Han stilte et skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsministeren om hvordan studieforbundet skal få avklart hvilke rammebetingelser som gjelder for virksomheten deres.

Noe av bakgrunnen for spørsmålet er at Kultur- og likestillingsdepartementet ikke ville ta stilling til en søknad om dispensasjon fra deler av regelverket fra Samisk studieforbund, så lenge klagesaken ikke var avgjort.

Smilende person foran et regnbueflagg
Kultur- og likestillingsministeren var raskt ute med å invitere Samisk studieforbund og Vofo til ny dialog om eventuell dispensasjon fra forskriftenFOTO: ILJA C. HENDEL/KUD

– Jeg deler representantens syn på Samisk studieforbunds som en viktig aktør for å ivareta og ikke minst utvikle samisk språk og kultur, svarer kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Hun bekrefter at departementet nå vil gå i ny dialog med Samisk studieforbund og Vofo om eventuell dispensasjon fra forskriften.