Årsmøte i Vofo 2024

Vofo gjennomførte sitt årsmøte torsdag 23.mai i Frivillighetens Hus i Oslo
Bilde av folk
Kulturelt innslag fra det ukrainske koret "Mineya Ukranian Folk Group"Foto: Kristin Myrmel
Hege foran skjerm
Styreleder Hege Irene Fossum ønsker velkommen til årsmøteFoto: Kristin Myrmel

Vofo gjennomførte årsmøte torsdag 23. mai

Styrleder Hege Irene Fossum ønsket ca 50 delegater og 20 observatører velkommen til Vofo sitt årsmøte. Møtet ble i år gjennomført i Frivillighetens Hus i Oslo.

Stortingsrepresentant Kathy Lie og Samerådmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen fremførte hilsener til årsmøtet, og begge la stor vekt på betydningen av studieforbundenes og kursarrangørenes aktivitet i hele Norge.

Mikkel Eskil Mikkelsen
Mikkel Eskil Mikkelsen

Årsmøtesakene kan leses her - obs: styret valgte på ekstraordinært styremøtet før årsmøtet å trekke sakene om vedtektsendinger for å sende dem ut på høring.

Det ukrainske koret "Mineya Ukranian Folk Group" hadde flere sanginnslag, og ønsket også å rette en stor takk til Norge:

Slide
Hilsen fra koret

NYTT STYRE

Det nye styret består av:

Leder Hege Irene Fossum K-Stud – Kristelig studieforbund

Nestleder Geir Barvik Studieforbundet livslang læring

Styremedlem Ludvig Claeson Musikkens studieforbund

Styremedlem Håkon Frode Særsten Venstres studieforbund

Styremedlem Marit Jacobsen Studieforbundet kultur og tradisjon

Styremedlem Roger Håkon Skår Studieforbundet Funkis

Styremedlem Åsmund R. Sæbøe Idrettens Studieforbund

Varamedlem Kjærsti Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

Styremedlem Torgeir Toppe (ansattrepresentant)

Varamedlem Kristin Myrmel (ansattrepresentant)

Styret i Vofo
Fra venstre: Åsmund R. Sæbøe, Kjærsti Gangsø. Hege Irene Fossum, Ludvig Claeson, Håkon Frode Særsten, Marit Jacobsen og Geir Barvik