9 av 10 anbefaler kurs

Ett års forskning på studieforbund er avsluttet og konklusjonene er positive: Kurs i frivillige organisasjoner gir høyt læringsutbytte og høyt sosialt utbytte. 92 % av kursdeltakerne ville anbefalt kursene til andre.
Forsiden på rapporten
Faksimile: Oxford research

Fornøyde kursdeltakere

– Det er mye positivt å ta med seg fra denne rapporten, sier Sturla Bjerkaker, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet. Blant annet trekker han frem at 8 av 10 kursdeltakere i undersøkelsen har svart at kursene holder høyt faglig nivå.

– Studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner arrangerer hvert år kurs for nesten en halv million deltakere. Da er det godt å få en tilbakemelding som sier at de får godt utbytte av opplæringa som tilbys, forteller en fornøyd Bjerkaker og fortsetter:

– At så mange som 92% også svarer at de vil anbefale kursene er noe studieforbundene og de frivillige organisasjonene kan være stolte av.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Det er Oxford Research som har gjennomført forskningsprosjektet på oppdrag fra Nasjonalt Fagorgan for Kompetansepolitikk (Vox) og Kunnskapsdepartementet. Målet var å få ny kunnskap om hvordan Studieforbundene i Norge fungerer. Rapporten tar blant annet utgangspunkt i en spørreundersøkelse besvart av over 4000 kursdeltakere i perioden april til juni 2013.

En ordning, et mangfold av løsninger (2013).pdfapplication/pdf, 4.1MB