4H Norge: En verden av muligheter for barn og ungdom

4H Norge er en landsomfattende frivillig organisasjon og har et mangfoldig fritidstilbud for barn og ungdom, der de kan utforske en verden av aktiviteter, sier Stine Pernille Kjos, fungerende generalsekretær i 4H Norge.
Bildet er fra høstfesten til Bjerke 4H. De tre guttene har hatt motorsag som prosjekt.
Bildet er fra høstfesten til Bjerke 4H. De tre guttene har hatt motorsag som prosjekt.Kreditering: Sarah H. Kristiansen

-Vår hovedmålgruppe er aldersgruppen 10-18 år, men vi tilbyr også aktiviteter for de som er yngre (6-9 år) og eldre (over 18 år). Vi har et bredt spekter av lærings- og utviklingsaktiviteter innen bl.a. natur, helse, samfunn og kultur.

En møteplass for mestring og vennskap

-Hos 4H Norge ønsker vi å være en møteplass der barn og ungdom kan oppleve mestring, tilegne seg kunnskap og skape nye vennskap. Vårt pedagogiske motto er basert på prinsippet om å lære gjennom å gjøre.

-Vi har rundt 460 4H-klubber spredt over hele landet. Hver klubb har et styre som står ansvarlig for drift, ved å legge fram årsplaner, planlegge aktiviteter, holde budsjett og regnskap, samt å avholde årsmøter. Dette gir unge en unik mulighet til å lære om og drive demokratisk organisasjonsarbeid, forteller hun.

Demokrati i praksis - opplæring og styrearbeid

-Opplæring er en sentral del av demokratisk oppbygging i vår organisasjon. Vi arrangerer nasjonal instruktøropplæring og utdanner rundt 35 kursinstruktører hvert år.

-Disse instruktørene er ungdommer fra fylkene som får den kompetansen som trengs for å holde styrevervkurs i sine respektive fylker. På disse kursene lærer barn og ungdom om ulike styreverv som kasserer, sekretær, leder og styremedlem.

-Vi er veldig stolte av dette systemet vi har for demokratiopplæring over hele landet. Det er dermed så viktig at vi får støtte til disse kursene.

-Demokrati- og styreopplæring er en viktig del av arbeidet vårt, og vi er opptatt av at unge får god opplæring og føler at de behersker ulike verv som de får gjennom disse kursene.

-Utover dette har alle fylkene Storkurs, en helg i året. Der er det et stort utvalg av kurs medlemmene kan velge mellom, f.eks smiing, slakting, friluftsliv, programmering, tradisjonsbakst og dyrestell. I tillegg har vi et årlig kurs for voksenledere som skal være med på leirene våre, forteller hun.

4H Norge er en av medlemsorganisasjonene til Studieforbundet natur og miljø. Hvert år får organisasjonen støtte til kurs og opplæring av sine medlemmer gjennom opplæringstilskudd.

Individuelle prosjekter og sertifisering

-I 4H Norge har unge mulighet til å gjennomføre individuelle prosjekter hvert år, som en del av deres 4H-karriere. Dette kan være alt fra å ta traktorlappen, baking, dyrking av urter, motorsagarbeid, til fotografering eller noe som er idrettsrelatert.

-Poenget er at unge lærer prosjektarbeid med å gjøre noe man synes er gøy og kunne bruke sine interesser. Prosjektene gir også mulighet til å samle poeng, og når man har oppnådd 1000 poeng og er 18 år eller eldre, kan man motta plaketten som en høyutmerkelse, sammen med et vitnemål med alt man har gjort i 4H-løpet sitt.

Kjekt å vite

-Som mange kjenner til, har vi 4h-gårder over hele landet. Dette er en sertifiseringsordning, hvor gårder kan bli godkjent som 4H-gårder hvis de tilbyr aktiviteter for barn og ungdom, fremmer dyrehold og læring om mat og dyr.

-I Oslo er det kun Kampen Økologiske Barnebondegård som 4H sertifisert. Det vil si at denne gården er knyttet til nettverket vi har med 50 andre 4H gårder over hele landet. Det er også en 4H klubb som finnes på Bøler.

Stine Pernille Kjos, fungerende generalsekretær i 4H Norge
Stine Pernille Kjos, fungerende generalsekretær i 4H Norge

4H Norge er mer enn bare en fritidsaktivitet. Det er en mulighet for barn og ungdom til å utvikle ferdigheter, bygge nettverk og få verdifull erfaring. Enten det er gjennom styrearbeid, klubbaktiviteter eller individuelle prosjekter, avslutter hun stolt.