Statsbudsjettet

Vofo jobber for at studieforbundene skal få gode rammevilkår over statsbudsjettet.
Person som henter en bunke dokumenter
Rådgivere henter regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 på ekspedisjonskontoret på Stortinget.Foto: Peter Mydske/Stortinget

Vofo og studieforbundene mottar statstilskudd. Tilskuddet over statsbudsjettet skal blant annet bidra til å øke deltakelsen på kurs og gjøre opplæring tilgjengelig for alle.

Det er Stortinget som vedtar størrelsen på tilskuddene til studieforbund, etter forslag fra regjeringen. Hvert år gir derfor Vofo – og mange andre organisasjoner – råd og innspill til departementene og stortingsrepresentantene om utvikling av tilskuddene til studieforbund.

Innspill til statsbudsjettet for 2025

Aktuelt om statsbudsjettet

Stortingssalen
15. des. 23

Stortingets behandling av statsbudsjettet 2024

Famille- og kulturkomiteen har kommet med sin innstilling til statsbudsjettet for 2024. Innstillingen anerkjenner studieforbundenes arbeid med kompetanse og opplæringstilbud der folk bor.