Styret

Styret velges av årsmøtet i mai hvert år. Styret har det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av organisasjonen.

I perioden 2024-2025 er Voksenopplæringsforbundets styre sammensatt på følgende måte:

  • Hege Irene Fossum leder, Kristelig Studieforbund
  • Geir Barvik, nestleder, Studieforbundet Livslang Læring
  • Ludvig Claeson, styremedlem, Musikkens studieforbund
  • Håkon Frode Særsten, styremedlem, Venstres studieforbund
  • Marit Jacobsen, styremedlem, Studieforbundet kultur og tradisjon
  • Roger Håkon Skår, styremedlem, Studieforbundet Funkis
  • Åsmund R. Sæbøe, styremedlem, Idrettens studieforbund
  • Kjærsti Gangsø, vara styremedlem, Studieforbundet kultur og tradisjon
  • Torgeir Toppe, styremedlem, valgt av ansatte
  • Kristin Myrmel, vara styremedlem, valgt av ansatte

Årsmeldinger

Styrets årsmeldinger beskriver Voksenopplæringsforbundets arbeid og utvikling det siste året. Årsmeldingen legges fram for godkjenning av årsmøtet hvert år.

Protokoller

2023/2024

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019