Hvem fortjener Voksenopplæringsprisen i Innlandet for 2024?

Nå kan du nominere kandidater til Voksenopplæringsprisen i Innlandet 2024
Vinnere VO 2023
Vinner av Voksenopplæringprisen i Innlandet 2023, Lillehammer Frivilligsentral: Frivillig Arne Norborg, daglig leder Kirsten Kallelid og deltaker Sakineh SafdaryFoto: Andres Lopez

Bor du i Innlandet og kjenner en verdig kandidat? Da kan du / dere nominere kandidater til Innlandet sin Voksenopplæringspris for 2024.

Voksenopplæringsprisen er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune og Voksenopplæringsforbundet i Innlandet.

Nå søker Innlandet fylkeskommune og Voksenopplæringsforbundet i Innlandet etter personer, organisasjoner eller bedrifter som fortjener en påskjønnelse for god bruk av læring. Voksenopplæringsprisen deles ut i desember hvert år, og formålet med prisen er å motivere flere voksne til å delta i alle former for opplæring som Innlandet kan by på, være seg i regi av det offentlige, i arbeidslivet, i studieforbundene eller i de frivillige organisasjonene. Tidligere vinnere har vært både bedrifter, enkeltpersoner, lokale lag og foreninger. Det de har hatt til felles er at de har enten selv vært aktive brukere av læring for å oppnå positive endringer for seg selv, eller at de har vært motiverende formidlere av læring til andre.

Om Voksenopplæringsprisen

Formålet med Voksenopplæringsprisen er å motivere flere voksne til å delta i opplæringsaktiviteter og heve sin egen kompetanse. Prisen består av en sjekk på 10.000 kroner og et kunstverk av en kunstner fra Innlandet.

Prisen kan deles ut til en enkeltperson som har benyttet kompetanseheving for voksne som et middel for å oppnå en endring av sin egen livssituasjon, eller til en enkeltperson, gruppe, organisasjon, bedrift eller institusjon, som gjennom sitt engasjement for opplæring av voksne har bidratt til å fremme kunnskap og kunnskapsformidling, og på denne måte gi enkeltmennesker økte muligheter for deltakelse og opplevelse, refleksjon og bruk av egne erfaringer. Prisvinner må være tilknyttet Innlandet.

Slik nominerer du en kandidat

Foreslå kandidater til innlandet@vofo.no innen 26. november, og skriv en begrunnelse for hvorfor din kandidat fortjener prisen. Det er viktig at kandidaten du fremmer også samtykker i at du foreslår dem som mulig vinner av prisen.

Husk:

Både enkeltpersoner, foreninger, bedrifter og institusjoner kan være mulige vinnere av prisen. Det sentrale med kandidaten som vinner må være at den/de har brukt læring til å skape positiv endring for seg selv eller andre i Innlandet.

Vi feirer vinneren i desember!

En jury bestående av representanter fra frivillige organisasjoner og fylkeskommunen velger vinneren på jurymøte i desember.

Selve utdelingen av prisen vil foregå på fylkestinget i desember. Da byr Voksenopplæringsforbundet og fylkeskommunen på lunsj, kulturinnslag og offisiell overrekking av prisen.

Ta kontakt om det er noe du lurer på

Andrès Lòpez

41 41 19 60 /

innlandet@vofo.no

Se og les om tidligere vinner av Voksenopplæringsprisen i Innlandet

Innlandet Voksenopplæringsprisen for 2022

Innlandet Voksenopplæringsprisen for 2023