Vofo Oslo møter Oslo VO

Vofo Oslo har hatt møte med Oslo VO, et godt og informativt møte. Der fikk vi snakket om muligheten for å etablere et formelt samarbeid.
Vofo Oslo møter med Oslo VO
Fra venstre: Linda Moe, Tjenesteutvikler VO Rosenhof; Silje Gravaas, Assisterende generalsekretær Bipolarforeningen; Siri Høie, Frivillighetskoordinator Oslo VO; Lene Almqvist, rektor VO Rosenhof; Xiaowei Aakervik, Vofo Oslo og Åshild Martinsen Brygfjeld, Frivilligkoordinator Bipolarforeningen

Til møtet hadde Vofo med seg Bipolarforeningen Norge som en av medlemsorganisasjonene i Studieforbundet Funkis. Bipolarforeningen er en bruker- og pårørendeorganisasjon som jobber for mennesker som er berørt av bipolare lidelser, gjennom bl.a. arbeid med rekruttering, opplæring og oppfølgning av frivillige.

Bakgrunnen for møtet var at Oslo VO jobber med å utarbeide en felles Frivillighetsplattform som skal beskrive følgende områder:

  • Samarbeid med organisasjoner på skolen i og utenfor undervisning
  • Tema i undervisning i ulike opplæringsløp
  • Samarbeid med bydelen og andre relevante organisasjoner i deltakeres nærmiljø

Det er satt ned en arbeidsgruppe på tvers bl.a. Oslo VO-sentrene, NAV tiltak, bydelene og Velferdsetaten, som ledes av Oslo VO Rosenhof.

Målet er at nyankomne skal kunne aktivt bruke og bidra inn i frivilligheten.

-For mange nyankomne, er det også behov for kunnskap om hvilke andre tilbud som finnes i det nye landet, som f.eks. innenfor kultur- og helse. Dermed er det behov for at sivilsamfunnet supplerer med tilbud som ikke finnes i det offentlige.

-Vi er veldig positive til å få inn flere organisasjoner på Åpen dag for å informere om hvilke tilbud som finnes. Men ønsker også å hente inn kompetanse i forbindelse med temaundervisning, sier Oslo VO.

Oslo VO var tydelig på at frivillige organisasjoner skal bli flinkere på å rekruttere fra denne gruppen. De ønsker gjennom denne satsningen å styrke kompetansen i de frivillige organisasjonene om hvordan de kan komme i kontakt med denne målgruppen, og hvordan de kan nå et større mangfold.

Oslo VO vil ta initiativ til å invitere Vofo til et nytt møte etter sommeren for å se på mer konkret samarbeid. Og dette ser Vofo Oslo fram til.