Vi styrker laget vårt!

Vil du bidra til å styrke rammevilkårene for voksnes læring i frivilligheten? Voksenopplæringsforbundet styrker arbeidet med fellestjenester og organisasjonsutvikling. Vi ser etter en dyktig og engasjert organisasjonsrådgiver som kan styrke laget vårt!
Hender med puslespill
Unsplash

Brenner du for å bedre rammevilkårene for voksnes læring i frivilligheten?

Voksenopplæringsforbundet styrker arbeidet med fellestjenester og organisasjonsutvikling. Vi er på jakt etter en dyktig og engasjert organisasjonsrådgiver som kan styrke laget vårt!

Hvert år deltar ca 500.000 personer - over hele landet - på voksenopplæringskurs i en frivillig organisasjon som er organisert i et studieforbund. Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er Norges største paraplyorganisasjon, med 12 studieforbund som medlemmer, som igjen har ca 500 medlemsorganisasjoner/kursarrangører. Det er vi veldig stolte av!

Vi er opptatt av å yte super service overfor studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner, blant annet ved å løse ulike fellesoppgaver - og nå trenger vi flere kloke hoder som brenner for voksnes læring i frivilligheten - kanskje er det DEG?

Du har:

  • Utdanning på høyskole-/universitetsnivå innen samfunnsfag eller økonomi og/eller relevant arbeidserfaring
  • Erfaring med databehandling og analyse av datasett
  • Erfaring med organisatorisk arbeid i frivillige organisasjoner
  • Forvaltningskunnskap og god evne til å formidle komplekse problemstillinger skriftlig og muntlig
  • Evne til å kartlegge behov og finne løsninger for en stor og mangfoldig brukergruppe

Oppgaver som vil ligge til stillingen

  • Ansvar for å ivareta og videreutvikle konkrete fellestjenester til medlemsorganisasjonene, herunder følge opp avtaler og leveranser fra eksterne leverandører, kartlegge nye behov og følge opp tilbakemeldinger fra brukerne
  • Bidra til utvikling av fellestjenester til medlemsorganisasjonene våre
  • Bidra til videreutvikling av Vofo som organisasjon
  • Bidra til samordning og kvalitetssikring av studieforbundenes rapportering til det offentlige
  • Andre oppgaver etter behov

Arbeidssted for denne faste stillingen vil være i Oslo.

Vi er et godt sammensveiset team med ansatte over hele landet, og vi gleder oss til å bli kjent med og inkludere en ny lagspiller!

Les mer om stillingen her.

VELKOMMEN SOM SØKER!