"Transforming Lives, Communities, and Society" - Generalforsamling i EAEA

Vofo deltok på EAEA sin generalforsamling i Helsinki
Uwe Gartenschlaeger
President i EAEA Uwe GartenschlaegerFoto: Stian Juell

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) deltok nylig på generalforsamlingen i European Association for the Education of Adults (EAEA), som fant sted i Helsinki. Generalforsamlingen og årskonferansen, med tittelen “Transforming Lives, Communities, and Society,” ble gjennomført 11. og 12. juni med stor suksess.

Konferansen hadde et variert program som inkluderte workshops og innledninger fra anerkjente foredragsholdere. Blant disse var representanter fra UNESCO Institute for Lifelong Learning, Finlands tidligere president Tarja Halonen, og Robbie Guevara, presidenten for International Council for Adult Education (ICAE).

Generalsekretær i Vofo Stian Juell deltok som representant fra Norge.

- Gjennom denne konferansen har vi fått uvurderlig innsikt i hvordan vi bidrar til å transformere liv, lokalsamfunn og samfunn. Samtidig har vi fått møte eksperter på voksnes læring og dele erfaringer med kolleger fra hele Europa, sier han.

Arrangementet ble gjennomført med gjestfrihet fra The Lifelong Learning Foundation, også kjent som KVS Foundation.

Lauri Tuomi
Lauri Tuomi i KVS FinlandFoto: Stian Juell

Dette års konferanse sammenfalt med Finlands feiring av "The Year of Sivistys." Et begrep som setter studieforbundene og den frivillige voksenopplæringen inn i en større kontekst:

Men hva er egentlig "Sivistys"?

Sivistys er et finsk begrep med to distinkte definisjoner:

  1. Et generelt samfunnsmål og verdi; opplysning.
  2. En spesifikk type person som er sivilisert og veloppdragen, som lever i harmoni med andre mennesker, det bredere samfunnet og naturen, og som også kan bidra til bevaring og utvikling av lokalsamfunn, miljøet og menneskeheten generelt.

Les mer om konseptet Sivistys for å forstå den dype kulturelle betydningen det har i Finland her: https://kansanvalistusseura.fi/en/about-us/what-is-sivistys/