Oslo Voksenopplæringspris til Stiftelsen Christian Radich

Stiftelsen Christian Radich mottok prisen i Vofos nye lokaler, Frivillighetens Hus i Christian Krohgs gate 10. Julianne Ferskaug, byråden for sosiale tjenester, delte ut prisen med en varm hilsen til vinneren.
Stiftelsen Christian Radich mottar voksenopplæringsprisen

Gode nominasjoner

Voksenopplæringsforbundets årlige pris skal gi honnør og anerkjennelse til de som har brukt læring til å skape positiv endring for seg selv eller andre. Prisen skal inspirere til økt motivasjon og mer helhetlig forståelse av læringsbetydning for den enkelte og samfunnet.

Vofo Oslo mottok seks gode begrunnede forslag til nominasjoner og det er:

  • Ingrid M. G. Østensen, hjemmetjenesten i Venstre Aker
  • Stiftelsen Christian Radich
  • LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk
  • Oslo førerhundklubb
  • Leikarringen BUL
  • KFUK-KFUM Forandringshuset UngdomsCrew

Juryens begrunnelse

Juryen ga følgende begrunnelsen for sitt valg:

Vinneren av årets Vokseopplæringspris går til stiftelsen Christian Radich og programmet Windjammer, et livsmestringsprogram for ungdom mellom 16 og 25 år.

Windjammer tilbyr en ny start for unge som står utenfor utdanning, opplæring eller skole – eller som ønsker en ny start. Programmet er bygget rundt fire uker til sjøs ombord på Christian Radich, med kortere samlinger både før og etter toktet. Her får ungdommer være sammen med andre ungdommer, løse konkrete utfordringer sammen og få nye opplevelser. Som beskrevet på egen nettside: "En reise bort fra skolepulten eller gutte/jenterommet, ut i verden og inn i seg selv." Siden oppstarten i 2018 frem til i dag har over 550 ungdommer deltatt i programmet.

Både Windjammer og stiftelsen Christian Radich bidrar på bemerkelsesverdig nivå i «ungdom» og voksenopplæring. Her har du både en direktør, men også en stiftelse, full av mennesker som brenner for å hjelpe andre inn i samfunnet og en hverdag med mening og mestring. Man har skapt en helt unik mestringsarena for ungdommer med fokus på egenrefleksjon og bruk av egen erfaring i et fellesskap for læring og opplevelser på sjøen. Programmet legger til rette for gode læringsarenaer som har bidratt til inkludering, motvirket utenforskap og gitt unge en ny kurs og mulighet i livet.

Det er mange deltagere innom Windjammer. Juryen er spesielt imponert over helhetstanken i arbeidet som gjøres, og ikke minst den lidenskapen de som jobber med Windjammer tilfører prosjektet. Christian Radich kan ikke selv ansette alle som gjennomfører programmet, men de følger opp ungdommene i etterkant og strekker seg langt for å hjelpe dem med å komme inn i arbeidsplasser/utdanning andre steder. Christian Radich har opp igjennom årene tilrettelagt for flere lærling- og arbeidsplasser for tidligere deltagere og det er også laget et eget opplegg for tidligere deltagere hvor de kan søke om plass til å ta lettmatroskurs/-utdanning.

Juryen mener Windjammer bidrar til viktig kunnskapsformidling på en unik måte og er med på å ivareta norsk maritim kulturarv. Med dette programmet peker stiftelsen Christian Radich på en stor utfordring i vårt samfunn: Unge mennesker som opplever utenforskap. Og de bidrar på forbilledlig vis til å gjøre noe med det.