Demokratiuka i Kristiansand: Styrking av frivillige organisasjoners rolle i norsk demokrati

Vofo var deltaker på Demokratiuka i Kristiansand, ved vår politiske seniorrådgiver Torgeir Toppe.
Panel
Paneldebatt i Kristiansand. Vofo`s Torgeir Toppe med mikrofonen.Foto: Maiken Arnesen, Frivillighet Norge

Vofo sin erfarne politiske seniorrådgiver Torgeir Toppe deltok aktivt under demokratiuka i Kristiansand. En sentral del av arrangementet var en fagkonferanse med temaet "Kan de frivillige organisasjonene bidra til å styrke det norske demokratiet?" Spørsmål om demokratiets tilstand og betydningen av frivillige organisasjoner som samfunnsaktører sto i fokus.

KS, Frivillighet Norge, Institutt for Samfunnsforskning (ISF) og Kristiansand kommune gikk sammen om å belyse ulike aspekter ved frivillighetens rolle i det norske demokratiet. En av de diskuterte temaene var "Hvordan frivillige organisasjoner bidrar som samfunnsaktører i det norske demokratiet."

Karl Henrik Sivesind presenterte viktige perspektiver om frivillige organisasjoners rolle i demokratiet, og hvilke faktorer som styrker eller svekker deres innflytelse. Frivillige organisasjoner utgjør en nødvendig del av en moderne demokratisk rettsstat, da de utgjør ryggraden i sivilsamfunnet. Sivesind pekte på viktigheten av organisasjoner som brobyggere mellom individuelle erfaringer og politikkutformingsprosesser, spesielt med tanke på inkludering av grupper som sjelden får sin stemme hørt i mediene.

Sivesind
Karl Henrik SivesindFoto: Torgeir Toppe

Et panel diskuterte ulike aspekter knyttet til frivillige organisasjoners bidrag til demokratiet, deriblant hvordan de engasjerer seg i politiske beslutningsprosesser lokalt og nasjonalt, erfaringer med dialog med sivilsamfunnet og kommunale/fylkeskommunale myndigheter, samt sikringen av meningsmangfold i politiske innspill.

Konklusjonen av dialogen var at den norske modellen fortsatt er levende, og at frivillige organisasjoner spiller en avgjørende rolle både i sivilsamfunnet og i det politiske landskapet.

Vofo vil fortsette diskusjonen om sivilsamfunnets rolle for demokratiet under årets Arendalsuka. Følg lenken under for å se vårt arrangement under årets Arendalsuke.

VOFO PÅ ARENDALSUKA 2024